Přeprava kol - patrové vleky CK Alpina

Vleky CK Alpina se speciální patrovou nástavbou pro přepravu kol jsou konstruovány s ohledem na minimalizaci poškození kol během cesty. Kapacita těchto vleků je od 30 do 40 kol.

Jejich nakládku a vykládku řídí průvodci, součinnost klientů je žádoucí.


Uchycení kola

Kola jsou ve vleku uchycena ve vodorovných kolejnicích ve dvou patrech nad sebou. Rámy jsou fixovány ke svislé, gumou obalené, tyči gumicukem. Kola v horním patře vleku jsou přichycena pásky za ráfek ke kolejnici, ve které stojí. Do míst, kde by mohlo při otřesech vleku docházet k oděru kola o konstrukci nebo vedlejší kolo, vkládáme pěnové vycpávky.

Příprava kola

U velkých a atypických kol (také u kol umístěných na krajních pozicích vleku) je možné, že bude nutné pootočit rohy, řídítka, nebo zasunout sedlo. Tyto úpravy v případě potřeby provede průvodce a po přepravě vrátí kolo do původního stavu.

Před přepravou prosíme odstraňte všechno oddělitelné příslušenství, mohlo by dojít k jeho poškození nebo poškození okolních kol.

Při řádném stavu kola a respektování pokynů průvodce by nemělo dojít k zavzdušnění hydraulických kotoučových brzd. Podle jejich typu může být potřeba několikrát opakovaně zabrzdit pro obnovení plné funkce brzd po přepravě.

Přečtěte si také informace o ostatních způsobech přepravy kol na našich zájezdech.