SNĚŽNICE

To základní o sněžnicích

Zimní zájezdy na hory s CK Alpina

Zájezdy CK ALPINA - hory, turistika, cyklistika - zájezdy na sněžnice - zimní zájezdy (lyžování, snowboarding, sněžnice)

sněžnice fy TSLStaletími prověřený dopravní prostředek zasněženou krajinou. Sněžnice rozloží hmotnost člověka do vět‘í plochy a on tak díky tomu zůstane na povrchu sněhové pokrývky nebo se méně zaboří a tak se může mnohem lépe pohybovat. K výhodám sněžnic patří neomezenost pohybu bez běžeckých stop, či pohyb v zalesněných porostech, což pro lyžaře není ideální terén. Navíc sněžnice umožňují nést či táhnout náklad mnohem lépe než lyže. Je to prostě znovuobjevený způsob jak se dostat ven do přírody a ti‘e obdivovat zimní krajinu.

Proč zrovna sněžnice?

Rostoucí popularita pohybu na sněžnicích je ovlivněná několika faktory. Sněžnice nejsou chápány jako chudý příbuzný lyží, ale jako samotné sportovní odvětví. Použití sněžnic je velice jednoduché a zvládne ho opravdu každý. Pohybu na sněžnicích tak nemusí předcházet složitý a náročný trénink. Navíc pohyb na sněžnicích není závislý na upraveném terénu. To v‘echno jsou klady, které oslovují čím dál více milovníků zimní přírody. Nezanedbatelné je také to, že umožňuje lidem provádět výlety do přírody i v zimním období bez lyžařské výbavy a naučené lyžařské techniky. Sněžnice jsou také velice dobře skladné, což oceníte při transportu či při kombinaci s jinými zimními aktivitami jako je zimní lezení, kde sněžnice při lezení tolik nepřekáží narozdíl třeba od lyží.

Nejdůležitěj‘í ale je, pořádně si před pořízením sněžnic rozmyslet odpověď na otázku:

K čemu chcete sněžnice používat?

Odpověď má hlavní tři podskupiny.

Při výběru dle náročnosti a četnosti použití je třeba si uvědomit aktivity, které provozuji anebo hodlám provozovat. Na každou aktivitu je vhodný jiný typ sněžnic. Je rozdíl pokud od sněžnic vyžadujeme jen nenáročnou vycházku nebo zimní turistiku s nákladem, horolezectví či běh na sněžnicích.

Na výrazný nárůst popularity sněžnic zareagovali výrobci a je zde mnohem více specializovaných výrobků. Rozdělují se podle použití na tři hlavní kategorie:

Dále je nutné vzít v úvahu druh sněhu na němž se budete nejčastěji pohybovat. Hluboký suchý pra‘an, těžký vlhký sníh, tvrdý zmrzlý ufoukaný firn nebo kombinace v‘eho?

S druhem sněhu úzce souvisí také terén v němž se budete převážně pohybovat. Roviny, lesy, kopcovitý terén, strmé svahy? Nebo kombinace více druhů, ale při kombinaci preferujte spí‘e bezpečnost v náročněj‘ím terénu a men‘í komfort při běžném použití.

Poté co si odpovíte můžete rozhodnout podle těchto kritérií:

1) Potřebná plocha

Princip sněžnic spočívá v rozložení hmotnosti do plochy, aby se člověk nebořil hluboko do sněhu. Základní rozhodnutí tedy závisí na hmotnosti, kterou musí sněžnice unést a na druhu sněhu. Čím těž‘í náklad je třeba nést, tím vět‘í plochu potřebujeme. Čím méně soudržný sníh, tím více se boříme a tím vět‘í plochu sněžnic bychom potřebovali. Jako hrubý odhad se občas uvádí přibližně 15 cm2 na 1 kg hmotnosti. je nutné si uvědomit, že žádné sněžnice v‘ak v určitých podmínkách (jemný prachový sníh) nezaručí neboření do sněhu. Boříte se v‘ak výrazně méně než bez nich a také se boříte pořád přibližně stejně a díky tomu je chůze mnohem rovnoměrněj‘í. Chůze bez sněžnic v zasněženém terénu je náročná i vzhledem k nerovnoměrnému tempu vzhledem k různému boření do sněhu. Ov‘em velikost také ovlivňuje dal‘í důležitou vlastnost, obratnost což je důležitá vlastnost předev‘ím u sněžnic do horského terénu.

2) Obratnost

sněžnice TSL T25Je logické, že mnohem lépe se chodí s men‘ími sněžnicemi. Jsou mnohem lépe ovladatelné, ale zase mají men‘í “nosnou” plochu, která nás drží na sněhu. Proto je třeba vybírat ty nejmen‘í či nejlépe tvarované sněžnice, které je‘tě vyhovují požadavku na nosnost na sněhu.

Zde také je důležité vzít v úvahu druhy terénu kde se hodláte pohybovat. Na zasněžených pláních jsou vhodné jiné, než na strmých svazích a pevném firnu. Čím náročněj‘í terén (strměj‘í, pevněj‘í) tím jsou vhodněj‘í men‘í, dostatečně ozubené (pro bezpečněj‘í záběr a pohyb) a lépe obratné. Navíc u men‘ích sněžnic také ztrácí svůj účel prodloužení do tzv. “ocasu”, který by sněžnici vedl a proto jsou vhodněj‘í zaoblené sněžnice které při dané velikosti mají největ‘í plochu.

4) Váha a odolnost

Protože sněžnice nosíte na nohou a při každém kroku je zvedáte, jsou vhodné co nejlehčí. Ov‘em nikoliv na úkor spolehlivosti a odolnosti! Hodně také závisí na provedení jednotlivých druhů sněžnic a propracovaní jednotlivých detailů (vázání, pohyblivý “kloub”, ozubení, …) Ta nejmen‘í sněžnice nemusí být vždy ta nejlehčí. Mezi důležité detaily patří možnost oprav a dostupnost možných náhradních dílů.

5) Komfort použití

Závisí na provedení detailů. Například na provedení vázání a jak se s ním manipuluje i v silných rukavicích, na stabilitě uchycení boty ve vázání a ovladatelnosti sněžnic (např. v traverzech). Sem také patří skladnost a komfortní možnost transportu.

6) Tvar

Zde se nejdříve podívejme do historie. Jednotlivé severské kmeny vyvinuly různé typy sněžnic li‘ící se zejména tvarem podle použití. I dnes se klasické sněžnice vyrábí, ale převahu mají moderní verze z plastu a kovu. Pokud chcete klasické sněžnice máte je mít, ale pokud nepotřebujete klasický vzhled, podívejte se i po moderních sněžnicích z kovu či plastu.

Klasické sněžnice

Zelená hora (modifikovaná medvědí tlapa)medvědí tlapaMedvědí tlapa – je určena pro pohyb v zalesněném terénu. Do hlubokého prachového sněhu se používají ‘ir‘í typy, které v‘ak jsou poněkud neohrabané. Problematické je také držení přímé stopy.

Zelená hora (modifikovaná medvědí tlapa) – protažená a zúžená medvědí tlapa, která spojuje schopnost skluzu a snadné ovladatelnosti. Na cestě svahem dolů poněkud klouže(vzhledem ke své délce), ale není ‘patná, když je dostatečně ‘pička otočena vzhůru. Vět‘ina moderních sněžnic opisuje tento tvar.

Bobří ocas – dal‘í variace medvědí tlapy. Zmen‘ená plocha a výrazným ocasem, který zhor‘uje skluz, ale výrazně zlep‘uje schopnost držet stopu.

Cross-country – sněžnice klasického tvaru slzy, vytvořené pro no‘ení těžkých nákladů v otevřené krajině. Známé pod názvy jako alja‘ské, michiganské nebo mainské sněžnice.

Odžibwajská sněžnice – je zvlá‘tně tvarovaná pro rychlý pochod otevřenou rovinnou krajinou. Díky “ocasům” na obou koncích je vynikající pro klouzaní po krustě a mokrých závějích.

Bobří ocasCross-countryOdžibwajská sněžnice

Moderní sněžnice

Pro moderní sněžnice je charakteristické rozdělení na základní dva tvary. Jedny opisují styl “cross country” s ocasem, což zlep‘uje směrovou stabilitu sněžnice a ty co opisují styl “zelené hory” (modifikované medvědí tlapy). Sněžnice country-stylu jsou vhodněj‘í pro rychlej‘í pohyb díky “ocasu”, který sněžnici lépe vede. Sněžnice podle modifikované medvědí tlapy jsou vhodné pro vět‘í náklady (vět‘í plocha) a v men‘ích velikostech jsou obratněj‘í.

Při výběru mezi jednotlivými modely srovnávejte provedení a vybírejte jen to, co je pro va‘e použití nejdůležitěj‘í:

Konstrukce a materiál

klasické sněžnice z ohýbaného dřeva s výpletemSněžnice jako taková musí rozložit váhu člověka a nákladu do celé své plochy. Proto je zapotřebí, aby měla pokud možno kvalitní konstrukcí (rám). Jde také o to, že zvlá‘tě v náročněj‘ím terénu je sněžnice hodně namáhaná a celé namáhání se přená‘í na rám. Namáhání je zhor‘eno také oděrem o zledovatělý sníh či nárazy o kameny, při přechodu nerovného terénu, také zkrutem apod.

Navíc musí být sněžnice dobře vyvážená a pevně spojená s botou. Sněžnice musí rozvést váhu do celé plochy!! Pozor, zvlá‘tě při domácí výrobě na provedení. Pokud má ‘pička sněžnice malou plochu tak se bude ‘pička propadat a naopak při malé plo‘e zadní části se bude propadat pata. Obojí je velmi nepříjemné a svědčí o ‘patném uchycení a vyvážení sněžnice.

celoplastové sněžnicekovový rám se syntetickou tkaninouU klasických sněžnic je materiál a provedení zřejmé. Ohýbané dřevo a výplet. Vyrábí se i u nás. Samozřejmostí by měla být pravidelná údržba, na kterou jsou klasické sněžnice z přírodních materiálů náročněj‘í. U moderních sněžnic jsou dva hlavní konstrukční typy. S kovovým rámem a syntetickou tkaninou či výpletem a sněžnice vyrobené z plastu jako celek. Sněžnice s kovovým rámem jsou pevněj‘í a odolněj‘í, ov‘em také náročněj‘í na zpracování a tím i draž‘í. Některé sněžnice z plastu bývají levněj‘í a při ‘etrném zacházení jsou stále dostatečně odolné.

Vázání

Vázání moderních sněžnice je velice sofistikované a často i nejdraž‘í částí sněžnic. Původních pár řemínků, které pouze připevnili sněžnici k botě dne‘ním nárokům na kvalitní sněžnice už nevyhovuje. Špatné ře‘ení bývá často také problém levněj‘ích sněžnic či u domácí výroby.

vázáníVázání se dělí do dvou druhů – pevné a pohyblivé. Pevné spojí botu se sněžnicí. Pohyblivé umožňuje patě boty volný pohyb, díky čemuž je chůze výrazně pohodlněj‘í. Ov‘em vázání musí botu stabilně připevnit ke sněžnici, umožnit vertikální pohyb paty při chůzi a zároveň zamezit podélným pohybům, aby bylo možno sněžnice ovládat i v traverzech a na svazích. Pevné připevnění paty není vhodné pro dlouhodobou chůzi. Sněžnice s pevným vázáním jsou vhodné do náročných míst a terénu nebo na krat‘í cesty, ov‘em existují i sněžnice u kterých je možné alternativně patu připevnit, když to sněhové podmínky a nutnost ovladatelnosti sněžnic vyžaduje. Existují také volné vázání s omezením pohybu jen v určitém úhlu což zvy‘uje komfort v určitých situacích. Některá vázání podobná skialpinistickému umožňují také podložit patu při výstupech. 

Pro seriózní zájemce o sněžnice je pak určena novinka firmy TSL. Jde o vázání Step-in, které jde na hranice jednoduchosti, ale i specializace. Základem je uchycení boty pomocí bočních os. Svým konceptem to připomíná skialpinistické vázání Dynafit Tour Tech Light. Vázání vyžaduje speciální obuv s vyztuženými otvory pro osičky vázání. Výhodou v‘ak je přirozeněj‘í chůze, minimální váha vázání a precizní ovládání sněžnice.Dal‘í výhodou je to, že odpadá jakékoliv nastavování velikosti, protože to je dáno uchycením dané boty. Nezanedbatelnou výhodou je také minimální hmotnost, kdy vázání váží 280 gramů (pár) a při použití sněžnic TSL 205 racing se váha páru sněžnic nedostane ani přes jedno kilo, přesněji 970 gramů. pro srovnání běžné sněžnice s vázáním jako třeba TSL 225 s vázáním radno váží 1830 gramů.

 

Ozubení

ozubeniPůvodní klasické sněžnice na ploché terény byly pouze přitlačovány k povrchu váhou člověka. To umožňovalo i určitý skluz, jako na lyžích. Ov‘em dnes je vět‘ina moderních sněžnic vybavena ozubením pro zvý‘enou trakci na pevném sněhu či strměj‘ích svazích.

Záběr sněžnice závisí na ozubení a na profilaci plochy sněžnice. V mnoha případech přitlačení plochy váhou člověka stačí k záběru, ale při tvrdém firmu či vět‘ím sklonu je třeba záběr zvět‘it pomocí ozubení. Není to ov‘em spása a ani náhrada za mačky ve strmém a pevném terénu(!), provedení závisí na druhu sněžnice, protože jednotliví výrobci používají různě tvarované a vybavené sněžnice, ale nejpoužívaněj‘í jsou 3 části ozubení.

Přední ozubení (pod prsty “toe crampons”)

Hlavní ozubení pod ‘pičkou nohy a při chůzi za zarývá do sněhu zvlá‘tě při stoupání do svahu.

Zadní ozubení ( pod patou, heel crampons)

Pomáhá hlavně při sestupech, kdy je více zatížena zadní část.

Spodní, boční ozubení (under-deck)

Zde závisí na provedení plochy sněžnice tedy různé zářezy, profilací, ozubenými li‘tami apod. Pomáhá zlep‘ovat celkový záběr a omezuje boční ujíždění v traverzech na svazích.

Doplňky

Mezi nejzákladněj‘í doplňky sněžnic patří hůlky. Hůlky dodají oporu, stabilitu zvlá‘tě s nákladem a při sestupech a také výstupech. V hlubokém sněhu je vhodné hůlky doplnit vět‘ími sněhovými talířky. Nejčastěji jsou používány teleskopické hole, kde je možné nastavit délku podle použití ve výstupech, traverzu či sestupu.

Chůze na sněžnicích je prudce rozvíjející se sport a zábava. Výrobci předhánějí i v nabídce doplňků, které jsou podobné ostatním turistickým doplňkům, ov‘em optimalizované k použití se sněžnicemi, a ov‘em také nezapomínejme na módní trendy, jsou elegantní, barevné a dostatečně “sněžnicové”. Vyrábí se speciální boty na sněžnice či vosky, které omezují nabalování sněhu a mnoho dal‘ích (oblečení, brýle, …). Vět‘ině českých příznivců sněžnic v‘ak postačí klasická zimní výbava. Nejdůležitěj‘í jsou pohodlné, dobře izolované a nepromokavé boty. Měly by také dobře sedět ve vázání a při dotažení ve vázání neomezovat krevní oběh v nohou. Používají se trekové boty, mrazové bory ve stylu firmy Sorel nebo i plastikové skelety eventuelně speciální boty TSL do vázání Step-in. V hlubokém pra‘anu jsou důležité také kvalitní návleky. Samozřejmostí je pohodlný batoh, ve kterém jsou nezbytné bezpečností pomůcky pro pobyt v zimní přírodě. 

Situace na trhu v ČR

Příznivce outdooru může jenom tě‘it, že i na českém trhu je již zajímavý výběr z několika druhů sněžnic. Problémem v‘ak může být jejich dostupnost mimo několik specializovaných obchodů. Vět‘ina výrobců a prodejců v‘ak nabízí i možnost zaslání sněžnic na adresu. Vybírat můžeme jak ze zahraničních sněžnic tak mezi modely od českých výrobců.

Ze známých zahraničních značek vyrábějících sněžnice jsou v prodeji vidět předev‘ím značky ATLAS (USA), MSR (USA) a TSL (Francie).

horolezecké sněžnice řady Summit, vyrobené ve spolupráci s firmou BlackDiamondAtlas je známý americký výrobce sněžnic moderní konstrukce s kovovým rámem. V jeho nabídce je velký výběr jednotlivých druhů podle použití, od rekreačních přes turistické, horolezecké až po speciálně běžecké. Musíte se v‘ak smířit se spojením kvalitních materiálů s americkou cenou práce a tím pádem i vý‘í výsledné ceny. Specialitou jsou horolezecké sněžnice řady Summit, vyrobené ve spolupráci s firmou BlackDiamond, jejichž vázání umožňuje upnutí bot s mačkami. Nemusíte si tedy pořád střídat mačky – sněžnice, ale pouze přiděláte sněžnice na boty s mačkami. Pokud o sněžnicích uvažujete, určitě se alespoň podívejte jak mají moderně ře‘ené sněžnice vypadat, tedy např. ty od firmy ATLAS.

MSR model DenaliDal‘í americká firma Mountain Safety Research, MSR, vyrábí také několik druhů sněžnic deskové konstrukce z plastu. Klasikou je jejich model Denali, který má navíc i zajímavě ře‘enou možnost změny “nosné” plochy, kdy ke sněžnicím jdou přidělat dodatečné zadní plochy, ve dvou velikostech. Denali vynikají bohatě profilovanou plochou sněžnice a výrazným ozubením, které tyto sněžnice předurčuje do horských podmínek. Proto se vyrábí i varianta Ascent, která má navíc podpěrku paty jako skialpinistické vázání pro strmé výstupy. V nabídce jsou také dětské sněžnice Little Lama a jednodu‘í verze sněžnic Snowcat.

V poslední době se u nás, ale předev‘ím i na evropských trzích, prosazuje francouzská firma TSL. Vyrábí celou řadu sněžnice jak plastových, tak s kovovým rámem, ale dováží se jen některé vybrané modely. Sněžnice jsou výborně propracované a je zde také několik variant vázání. Hlavní jsou tři typy. Trappeur, což je gumová klipsna na botu, vyrábí se v několika velikostech, pro nenáročné použití. Pak Integrale což je kvalitní páskové vázání. Stahuje botu přes nárt a má stabilizační plastový vnitřek a dotahovací pásek přes patu. A potom několik typů Adventura, Expe a Rando, které mají stejný základ v pohyblivé plastové desce, ke které lze botu připevnit (podle způsobu připevnění se dělí jednotlivé druhy, od rychloupínáků po plastové klipsny držící botu). U těchto vázání lze nechat vázání volné, nebo ho připevnit napevno ke sněžnici. Navíc je zde blok na podložení paty při Model TSL 225strmých výstupech, jako u skialpinistického vázání. Posledním typem vázání je novinka Step-In, se kterým se pro leto‘ní zimu u nás zatím nesetkáme. Nejčastěji se můžete setkat se sněžnicemi řady TSL 710/810 a TSL 225 a 227. TSL 710/810 se li‘í délkou (tedy i plochou) a jedná se o sněžnice klasického tvaru cross-country. Výhodou je předev‘ím příznivá cena, možnost výběru vázání a také dostatečné ozubení, že i v náročněj‘ím terénu si poradí. Modely TSL 225 a 227 jsou přímo určeny do náročného horského terénu, vzhledem ke svému tvarování a ozubení. V provedení s vázáním Adventure, Expe či Rando je zde možnost podložit patu a usnadňující tak strmé výstupy, nebo zafixovat volné vázání na pevné, pokud to ovladatelnost sněžnic vyžaduje.

Ov‘em můžete se setkat také se sněžnicemi české provenience. Vyrábí se u nás velice pěkné klasické dřevěné vyplétané sněžnice, T. Hanu‘, Valteřice u Horní Branné a také jednodu‘e tvarované ratanové sněžnice, dříve Dřevotvar Znojmo, dnes M. Koutný také Znojmo. Nabízí 2 typy, medvědí tlapu a “kanadský typ” s ocasem.

sněžnice české výroby SasquetchObjevuje se i moderněj‘í provedení klasických tlap, jsou to sněžnice Tarcu ultralight s diolenovou obručí a výpletem z PAD popruhů a pevným vázáním na dvě přezky. Ov‘em tyto sněžnice umožňují pouze základní pohyb a nejsou vhodné do náročněj‘ích podmínek. Vzhledem k absenci jakéhokoliv ozubení nemají také dostatečnou trakci na strměj‘ích svazích a pevněj‘ím sněhu. Pevné vázání není příli‘ komfortní na del‘í chůzi a tvar sněžnic není vhodný pro traverzy svahů.

V prodeji jsou zde také sněžnice české výroby Sasquetch s kovovým rámem. Jsou silně inspirované sněžnicemi Redfeather. mají kovový rám cross-country stylu s zvý‘enou ‘pičkou a syntetickou tkaninou jako výplň. Kovové ozubení pod nohou a patou. Pohyblivé vázání je stahováno třemi PAD popruhy se stabilizační plastovou “klipsnou”. 

Recenze jednotlivých modelů sněžnic naleznete v rubrice na webu Svět outdooru - lyže a sněžnice


© Malý Průvodce světem outdooru 2002

Aktivní dovolená a zájezdy CK Alpina

Zájezdy na sněžnice s CK Alpina