Velebit a Paklenica

Přechod hřebenů chorvatských hor i odpočinek u moře

 
 

Termíny zájezdů

Náročnost: 3-4

 
 • Termín
 • Délka
 • Cena
 • Obj.číslo
 •  
 • Rezervace
 • Přihláška
 • 05.09.2014 - 14.09.2014
 • 10 dní
 • 5600 Kč
 • 340
 •  
 •  
 •  

Poznejte s námi Chorvatsko trochu jinak než jen jako lenošení na pláži u moře. Hory Chorvatska nepatří ještě ani dnes k příliš vyhledávaným a umožní nám toulat se po hřebenech téměř liduprázdnou krajinou. Uvidíme zářivě bílé skály, horské louky, propasti na krasových planinách, hluboké vápencové soutěsky a překrásné vyhlídky na modré vody Jadranu.

Bijele a Samarske stijene - oslnivě bílý divoký hřeben uprostřed zelených lesů tvoří bludiště s ostrými skalními hroty. NP Severní Velebit - právě zde se nachází to nejzajímavější z celého pohoří. V délce asi 50 km se táhne Premužičova stezka, jež je místy doslova vylámaná ve skále. Je to království skal, které v takové koncentraci budeme jinde hledat marně. Skalní bludiště Rožanski a Dabarski kukovi tvoří neobyčejně divoce rozervané skalní stěny, vápencové monolity věží a hrotů, nespočet závrtů a propastí. Vítr a voda zde vymodelovaly skalní okna a brány a při troše fantazie rozeznáváme v kameni podoby bájných zvířat a postav. NP Velika a Mala Paklenica - v obou soutěskách není nouze o fantastické přírodní scenérie, vysoké skalní stěny s všemožnými útvary, bohatě kvetoucí louky a výhledy do podivuhodného světa hor, které leží v bezprostřední blízkosti moře. NP Krka - koryto řeky Krky obklopené pralesní vegetací uprostřed vápencových skal s nespočtem jezer, vodopádů, kaskád a soutěsek.

Podnikneme čtyřdenní a dvoudenní přechod s bivakováním na krasových planinách na hřebenu Velebitu. Po nich se vždy potkáme s naším autobusem. Půjdeme také jednodenní túry a samozřejmě bude čas i na relaxaci u moře. Délka túr je cca 8-10 hodin i s přestávkami. Dopravu a část programu budeme mít společnou se zájezdem Chorvatské hory a moře.

Předběžný program zájezdu

 • 1. den: Odjezd ve večerních hodinách z Brna přes Bratislavu.
 • 2. den: Jednodenní túra skalními stěnami v přírodní rezervaci Bijele a Samarske stijene - oslnivě bílé věže bizarních tvarů v objetí bukových pralesů (7 hod). Přídavek: pohoří Bjelolasica s výstupem na nejvyšší vrchol Kula (1534 m) (+4 hod).
 • 3. den: Kolébka chorvatského horolezectví - skalnatý vrchol Klek (1181 m) v pohoří Velika Kapela (3 hod). Přejezd do NP Severní Velebit, začátek 4denního přechodu po Premužičově stezce. Chata Dom Zavižan (1600 m), skalnatý Balinovac (1602 m), Velebitská botanická zahrada, bivak Rossijeva koliba (5 hod).
 • 4. den: Kamenné bludiště Rožanski kukovi a přechod kolem vrcholů Crikvena (1641 m) a Seravski vrh (1661 m) do sedla Alan (1406 m). (8-9 hod)
 • 5. den: Dlouhá túra až ke skalnímu městu Dabarski kukovi, cestou nádherné výhledy na moře. (10-12 hod, ↔ 30 km)
 • 6. den: Skalní město Dabarski kukovi, sedlo Baške Oštarije (922 m), setkání s autobusem. Přes městečko Karlobag přejezd do Starigradu, koupání v moři a večírek na pláži. (5 hod, ↑ 900 m, ↓ 500 m)
 • 7. den: Starobylá přístavní města Zadar a Šibenik, koupání, večer v úzkých středověkých šibenických uličkách. Pro zájemce výlet do údolí řeky Krky, krajiny vodopádů, jezer a soutěsek, nebo výlety v okolí Starigradu.
 • 8. den: Náročná dvoudenní túra s nedostatkem vody v NP Paklenica. Výstup divokým kaňonem Malá Paklenica až na hřeben Velebitu. (10 hod, ↑ 1550 m)
 • 9. den: Nejvyšší vrchol Velebitu Vaganski vrh (1758 m) a kaňonem Velká Paklenica sestup do Starigradu (8,5 hod, ↑ 250 m, ↓ 1800 m). Odpolední koupání v moři. Noční přejezd Maďarska.
 • 10. den: Příjezd přes Bratislavu do Brna v dopoledních hodinách.

Ubytování a stravování na zájezdu

Ubytování Nocování: 2x v kempu u moře, 1x na horské chatě a 4x ve volné přírodě v horách. Je třeba mít vlastní stan, spacák a karimatku.

Polopenze Stravování: Vlastní z dovezených i dokoupených potravin. Čas na vaření bude ráno a večer, přes den většinou vystačíme s něčím studeným. Možnost nákupu nebo návštěva restaurace bude až 6., 7. a 9. den v Starigradu. Ceny v obchodech jsou asi o polovinu vyšší než u nás, v restauracích je asi 2x dráž.

Další informace k zájezdu

Nástupní místa: Brno, Bratislava

Chorvatsko - informace o zemi

Cena zájezdu Velebit a Paklenica

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v kempu ve vlastním stanu, průvodce, elektronické informační materiály, pojištění CK proti úpadku, pojištění storna zájezdu

Cena nezahrnuje (ceny z roku 2013): nutné výdaje: vstup do NP Severní Velebit (25 Kn), spaní na chatě Alan (80 Kn), vstup do NP Paklenica (30-50 Kn); volitelné výdaje: příplatek za dvousedadlo v buse 1500 Kč; kurz: 1 Kn (kuna) = 3,4 Kč (září 2013)

 

Fotogalerie z minulých zájezdů Velebit a Paklenica: Petr Matucha - Chorvatsko - Velebit a Paklenica 2002, Jirka Dřevíkovský - Velebit a Paklenica 2002, Honza Tůma - Chorvatsko - Velebit a Paklenica 2004, Zuzka Šulcová - Chorvatsko - Velebit a Paklenica 2004, Jirka Tesař - Velebit 2006, Lucie Szotkovská - Velebit a Paklenica 2007

CHARAKTERISTIKA A NÁROČNOST zájezdu Velebit a Paklenica

Během zájezdu nás čeká několik jednodenních túr i vícedenní přechody natěžko. Vícedenní přechody hor jsou středně náročné a vše potřebné si ponesete na zádech. Délka túr je přibližně 4-8 hodin čistého času chůze, což odpovídá asi 6-11 hodinám s mnoha přestávkami. Denní převýšení je průměrně asi 1400 m (v součtu nahoru a dolů). Chůze po některých horských stezkách a překonávání skalnatých úseků (Bijele a Samarske stijene, Rožanski kukovi, Malá Paklenica) vyžaduje zvýšenou opatrnost (občas je potřeba použít i ruce). Je proto potřebná určitá fyzická zdatnost a jistá chůze. Mezi oběma vícedenními treky bude následovat jeden volnější den, během něhož si budeme moci odpočinout u moře nebo absolvovat jednodenní túru. Mezi jednotlivými túrami se setkáme s busem a budeme moci doplnit zásoby. Dny, kdy lze zvolit kratší odpočinkovou túru: 2., 4., 6., 7., v případě vynechání posledního dvoudenního přechodu i 8. a 9. den. Dny dlouhé nebo náročné: 5. den je dlouhý, 8. den je náročný kvůli převýšení, teplotě i terénu.

Popis některých navštívených míst na zájezdu Velebit a Paklenica:

Bijele a Samarske stijene - masív Bílých a Samarských stěn má v rámci pohoří Velika Kapela zcela specifické postavení. Zatímco celé pohoří prezentují spíše bohaté lesy a holé travnaté vrcholy, zde si příroda opravdu zařádila. Vytvořila nádherný, divoký hřeben, který svou oslnivou bělostí ostře kontrastuje s okolní zelení.

Střední část Velebitu mezi sedlem Oltari a Veliki Alan - soustřeďuje nejpěknější oblasti hor. Představuje opravdové království skal, které v takové koncentraci budeme jinde hledat marně. Pokud tedy chceme z Velebitu vidět to nejatraktivnější, je to právě zde.

Premužičeva staza - krásně vedená dálková cesta pojmenovaná po Ing. Ante Premužičovi, který celou trasu projektoval a v letech 1930-1933 realizoval. Cesta je místy doslova vylámaná ve skalách a zpřístupňuje nejzajímavější oblasti Středního Velebitu. Začíná u chaty Zavižan a končí v sedle Oštarije (délka asi 50 km).

Velebitská botanická zahrada - Velebitski botanički vrt - nachází se nedaleko chaty Zavižan v závrtu Modrič dolac. Byla založena z iniciativy profesora Franke Kušana v r. 1966. Ve výšce 1500 m na ploše 30 ha máme jedinečnou možnost prohlídky všech rostlin rostoucích na území Velebitu. Dolina Modrič je zvláštní svým mikroklimatem, kdy i v letních měsících klesá teplota pod bod mrazu.

Kamenné bludiště Rožanski kukovi - asi nejkrásnější oblast Velebitu. Na ploše 18 km2 příroda vytvořila to nejfantastičtější přírodní divadlo, jaké si je možné představit. Vedle sebe zde leží neobyčejně divoce rozervané skalní stěny, vápencové monolity věží a hrotů shlížejí na nespočet závrtů a propastí. Vítr a voda zde vymodelovaly v bělostném vápenci skalní okna a brány. Při troše fantazie rozeznáváme v kameni podoby bájných zvířat a postav. Celá tato oblast byla v r. 1969 vyhlášena za přírodní rezervaci. Zajímavý je také typicky pralesní porost okolních skal.

Velika a Mala Paklenica - svým způsobem ojedinělé kaňony jsou asi nejznámějším terénem v pohoří Velebit. Pro své mimořádné přírodní bohatství a neopakovatelné prostředí bylo celé území vyhlášeno v r. 1949 za národní park. V obou soutěskách není nouze o fantastické přírodní scenérie - vysoké skalní stěny se všemožnými útvary, bohatě kvetoucí louky a výhledy do podivuhodného světa hor, které leží v bezprostřední blízkosti moře. Stezka Malou Paklenicí vede dnem kaňonu v řečišti vyschlého potoka. Překonávání některých chaoticky nakupených mohutných balvanů je místy problematické. V nejužším místě soutěsky pod velkou, vysoko vyhloubenou jeskyní Pozdrovačka je jeden těžší úsek zajištěn ocelovým lankem a železným klínem. Při troše štěstí můžeme na obloze pozorovat supa bělohlavého, který je velkou vzácností parku. Soutěska Velké Paklenice je o poznání civilizovanější, vede zde dobře udržovaný turistický chodník. Mohutné skalní stěny svírající kaňon jsou pravým eldorádem horolezců. Ve stěnách je vytyčena spousta lezeckých cest s obtížností až X+.

Vaganski vrh (1758 m) je nejvyšším vrcholem mohutného pohoří Velebit. Nachází se v blízkosti známých soutěsek Velika a Mala Paklenica. Výstup na vrchol není snadnou záležitostí, musíme si uvědomit, že musíme překonat velmi velký výškový rozdíl a to ještě na dosti dlouhém úseku. Přesto je výstup na vrchol výjimečným zážitkem a není mnoho turistů, kteří by popsaný úsek absolvovali v celé délce. Z vrcholu je za příznivého počasí vynikající výhled. Dále na západ vidíme průběh dalšího velebitského hlavního hřebene se všemi významnějšími vrcholy. V popředí dominuje rozložitý, částečně skalnatý Babin vrh. Na jihu vidíme Jadranské moře a na sever rozlehlé panorama tzv. Srbské krajiny. Za dobré viditelnosti dohlédneme až ke komínům Karlovace.

Pro inspiraci: vybavení na vícedenní přechod hor

Velebit a Paklenica

NP Paklenica - Aniča Kuk Turistika v chorvatských horách - výstup na Vaganski Vrch Chorvatsko - večerní Velebit Velebit - pohled z Premužičovy stezky na Jadran
Aktivní dovolená v Chorvatsku Chata Dom Zavižan Koupání v moři NP Paklenica Chorvatsko - hory, moře, městečka U studny Turistika na Velebitu Velebit - cestou k chatě Zavižan Zadar Ve skalách Velebitu Dabarski Kukovi Chorvatsko - večerní Velebit Chorvatsko - moře u Starigradu Turistika v chorvatských horách Velebit - Gromovača NP Paklenica Chorvatsko - přechod Velebitu Chorvatsko - Premužičova staza
 
 

©2014 CK Alpina - zájezdy a dovolená | e-mail ck@alpina.cz | telefon +420 548 522 652 | mobil +420 777 257 462 (+420 777ALPINA) | webdesign | odkazy