Indické vízum eTV - návod na vyplnění formuláře žádosti

Protože vyplnit jakýkoliv formulář pocházející z dílny indických úředníků, kteří od svých anglických kolegů kdysi převzali umění byrokracie a dovedli ho k dokonalosti, není jen tak, dovolili jsme si pro Vás vyrobit tento stručný a doufáme, že i pochopitelný návod. Přejeme Vám příjemnou zábavu ...

Postup pro vyplnění žádosti o indické vízum se každý rok mění, proto si raději počkejte, až vám zašleme aktualizovaný návod. Aktualizovaný návod posíláme většinou 60-30 dnů před odjezdem na zájezd do Indie.

Před tím, než začnete vyplňovat formulář, si prosím připravte fotku a kopii pasu v požadovaných formátech, o kterých píšeme níže, a také platnou platební kartu, o které píšeme v závěru.

Na internetové stránce https://indianvisaonline.gov.in/ klikněte na červené políčko vlevo nahoře „Apply e-Visa India“.

Otevře se vám stránka s několika kolonkami:
Application type, vyberte si Normal nebo Urgent, podle toho jak spěcháte
Passport type, vyberte Ordinary Passport
Nationality, vyberte z nabízených zemí CZECH
Port of arrival neboli kam přiletíte, vyberte z indických letišť DELHI AIRPORT
Date of birth, datum narození, zadejte v daném formátu DD/MM/YYYY (den/měsíc/rok, oddělovač musí být lomítko a data musí být zadána na daný počet platných číslic, tedy dny a měsíce doplnit zleva nulou, pokud jsou jednomístné), je to důležité, jinak vás to nepustí na další stránku!!
E mail ID, zadejte svoji mailovou adresu
Re enter E mail ID, zadejte znovu svoji mailovou adresu
Contact No, zadejte svoje telefonní číslo
Expected date of arrival, zadejte datum příletu, pro zájezd 914 je to 19/08/2019
Visa Service je třeba nově zakliknout e-Tourist Visa, potom zvolit délku víza, pro náš zájezd 30 dní (další možnosti jsou 1 rok a 5 let) a potom ještě zaklikněte první z možností Recreation/Sightseeing
Enter acces code, opište znaky nad okénkem, pokud se vám nelíbí, nebo zdají nečitelné, můžete si zelenou kulatou šipkou vedle nahrát jiné
Potom klikněte na Continue a vítejte na další stránce..

Tam je napsáno nahoře Port of Arrival DELHI AIRPORT, pod tím je napsáno Temporary Application ID, číslo si opište, může se vám hodit, pokud formulář nevyplníte celý, můžete se později vrátit k částečně vyplněnému. Ze zkušenosti ale doporučujeme vyplnit najednou, protože to nemusí vždy fungovat.

Následuje kapitolka Applicant Details

Letošní novinkou je pomocný sloupek vpravo, kde se vám červeně rozsvítí text, pokud něco vyplníte špatně, nebo zapomenete, případně napíšete háčky čárky, nebo číslo,mezeru, pomlčku apod.

Surname = příjmení (bez háčků a čárek),
Given names = křestní jméno,
sex = pohlaví (male = muž, female = žena),
Date of Birth = datum narození, je už vyplněno,
Town/City of birth = místo narození,
Country of birth = země narození (vyberte CZECH),
Citizenship/National Id No. = občanství/rodné číslo
Religion = vyznání (vyberte CHRISTIAN, je to lepší než OTHER, i v případě, že jste ateisti),
Visible identification marks = doslova přeloženo Viditelné poznávací znamení, můžete napsat NONE = žádné, jinak asi cokoli,
Educational Qualification = dosažené vzdělání, z nabízených možností se hodí GRADUATE = vysokoškolské, a HIGHER SECONDARY = středoškolské (nikdo to zkoumat nebude, nicméně radši nezadávejte ILLITERATE )
Nationality = národnost (vyberte CZECH),
otázka Did you acquire Nationality by birth or by naturalization = v podstatě jakým způsobem jste získali národnost, pokud jste Češi od narození, vyberte By Birth.
Otázka „Have you lived for at least two years in the country where you are applying visa?“ se ptá, jestli jste žili alespoň dva roky v zemi, kde žádáte o víza, zadejte Yes

A následuje další část Passport Details

Passport No. = číslo pasu,
Place of Issue = místo vydání,
Date of Issue = datum vydání,
Date of Expiry = datum platnosti (kdy končí platnost pasu),
otázka Any other valid Passport/Identity Certificate/Dual Nationality = jestli máte druhý pas, průkaz identity, dvojí občanství, (pokud máte druhý český pas, asi bude lepší zaškrtnout variantu No).

První strana je za vámi, pokud máte vyplněny všechny červěně označené kolonky, můžete kliknout na Save and Continue a pokračovat na další stránce.

Přichází kapitolka s názvem Applicant`s Address Details

Present Address = adresa současného bydliště (ulice+číslo popisné),
Village/Town/City = obec nebo město,
State/Province/District = kraj, okres (když napíšete kraj, nic tím nezkazíte),
Postal/Zip code = PSČ
Country = země, vyberte CZECH,
Phone No.+Mobile No. = číslo pevné linky nebo mobilu, jedno z toho musíte vyplnit, radši oba,
Email Address = E-mail, nemusíte vyplňovat,
Pokud je vaše adresa trvalého bydliště stejná jako adresa současného, zaškrtněte kolonku Click Here for Same Address (pokud ne, možná je lepší uvést vaše trvalé bydliště i do první kolonky Present Address a zaškrtnout také).

Následuje kapitolka Family Details, neboli něco málo o rodině

Fathers Details
Name = jméno otce,
Nationality = národnost, vyberte CZECH,
Previous Nationality = předchozí národnost, nemusíte vyplňovat,
Place of Birth = místo narození
Country of Birth = země narození, vyberte CZECH,

Mothers Details
Name = jméno matky,
Nationality = národnost, vyberte CZECH,
Previous Nationality = předchozí národnost, nemusíte vyplňovat,
Place of Birth = místo narození
Country of Birth = země narození, vyberte CZECH,

Applicants Marital Status = stav, vyberte buďto Married = ženatý, vdaná, nebo Single = svobodný
Otázka Were your Grandfather/Grandmother Pakistan Nationals of Belong to Pakistan held area = jestli váš dědeček nebo babička náhodou nepocházejí z Pakistánu, zaškrtněte No

Další část má název Profession/Occupation Details of Applicant

Present Occupation = současné zaměstnání, přeložte si do angličtiny, co děláte, a vyberte si z nabídky, pokud se vám nic nehodí, vyberte OTHER, musíte ale potom do další kolonky napsat detaily,
Employer Name/business = jméno zaměstnavatele, firmy, příp. činnost,
Designation = doslova přeloženo označení, nemusíte vyplňovat,
Address = adresa zaměstnavatele
Phone = telefon, nemusíte vyplňovat,
Past Occupation, if any = předchozí zaměstnání, nemusíte vyplňovat,
Otázka Are/were you in a Military/Police/Security Organization = jestli pracujete nebo jste někdy pracovali pro armádu, policii, nebo další bezpečnostní složky, pokud ne, zaškrtňěte No a nemusíte dál nic vyplňovat, pokud ano, následují detaily:
Organisation = organizace, Designation = označení, Rank = hodnost, Place of Posting = místo služby
Pokud máte vyplňěno, klikněte na Save and Continue a vítejte na další stránce

První část zde nese název Detail of Visa Sought

Type of visa = druh víza, už je vyplněno e Tourist Visa
Otevře se vám kolonka Places to be visited = místa, která chcete navštívit, napište DELHI, LEH, AGRA
Letos nově Places to be visited line 2 = nevyplňujte
Duration of Visa (in Days) = délka víza, už je vyplněno 60
No. of Entries = počet vstupů, už je vyplněno Double, další letošní novinka
Port of Arrival in India = místo příletu do Indie, už je vyplněno DELHI ARPORT
Expected Port of Exit from India = předpokládané místo odletu z Indie, napište DELHI AIRPORT,

Následuje kapitolka Previous Visa/Currently valid Visa Details,

Have you ever visited Inda before = jestli jste někdy už byli v Indii, pokud ne zaškrtněte No, pokud ano, zaškrtněte Yes a vyplňte detaily (pokud jste už Indii navštívili, jistě si s touto kapitolkou poradíte),
Další otázka je Has permission to visit or to extend stay in India previously been refused = jestli vám někdy zamítli žádost o indická víza nebo o proudloužení víz, pokud ne, zaškrtněte No

Kapitolka Other Information

Countries Visited in Last 10 years = země navštívené za posledních 10 let, něco napište, hlavně ty země, jejichž víza máte v pasu,

Kapitolka SAARC Country Visit Details

Have you visited SAARC countries during last 3 years = navštívili jste některou ze SAARC zemí během posledních 3 let, podívejte se na seznam zemí pod kolonkou Name of country a podle toho zaškrtněte No nebo Yes a dejte případné detaily,

Kapitolka Reference

Tady je potřeba uvést kontakt na osoby, které se za vás jakoby zaručí, je to jen formalita, ale vyžadují to, můžete uvést svou osobu nebo vyplňte následující:
Reference Name in India = jméno osoby v Indii - pošleme vám emailem
Address = pošleme emailem
Phone = pošleme emailem
Reference Name in CZECH = jméno osoby, (zkuste vybrat někoho, kdo mluví anglicky),
Address = adresa,
Phone = telefon
Save and Continue

Následuje letos nová kapitolka se šesti otázkami, na které zaklikněte No, pokud se o nich nechcete více rozepisovat. Všechny jsou ohledně vaší kriminální minulosti, takže pokud máte čistý trestní rejstřík a nejste teroristi, zaklikněte všude NO!!!

Opět Save and Continue

V této chvíli máte téměř dokončenou 3. stranu formuláře, kliknutím na Upload Image je třeba ještě nahrát fotku z počítače, je třeba dodržet dané rozměry a velikost - čtvercová fotka ve formátu JPG, velikosti minimálně 350x350 px ale maximálně 1 MB. Fotka by měla zahrnovat hlavu zepředu na světlém pozadí - prostě náležitosti pasové fotografie.
Po nahrání klikněte na Save and Continue

Otevře se stránka Document Upload
Document type vyberte Passport
Klikněte na Upload
Stejně jako s fotkou je i tady třeba dodržet dané rozměry, velikost a formát (tentokrát ale požadují PDF!). Takže ještě než se pustíte do díla, je třeba si naskenovat pas (stránku s fotkou) a uložit ve formátu PDF o maximální velikosti 300KB.
Ještě zatrhněte okénko u věty „I have verified that the uploaded passport copy has the same details as mentioned in the passport details section“
Pokračujte kliknutím na Continue to next page

Pokud vám z těch formátů, pixelů a velikosti soborů jde hlava kolem, můžete nám předem fotku i pas poslat v dostatečně velkém obrázku JPG a my vám to už upravíme na ty správné pixely a kilobajty.

Rozklikne se vám stránka, kde si můžete zkontrolovat vámi zadané údaje, pokud je vše v pořádku, můžete pokračovat kliknutím dole na Verified And Continue, pokud chcete něco opravit, klikněte na Modify/Edit.

Na další stránce vás čeká Fee payment neboli platba
Na stránce dole zaškrtněte Yes a klikněte na Pay Now
Od září 2019 je změna, nová třicetidenní víza s dvojitým vstupem jsou za cca 26 USD, roční víza s dvojitým vstupem stojí cca 42 USD a úplně nové pětileté vízum by mělo stát cca 82 USD

Letos je možné si vybrat mezi SBI nebo Axix bank
Budete přesměrováni na šifrované stránky platební brány State bank of India - SBIePay - https://www.sbiepay.com

Po kliknutí na první možnost SBI se vám otevře platební portál, vyberete si z možností Credit card, Debit card a Pay pal,
pravděpodobně máte debetní kartu (Debit card), zakliknete kterou kartou platíte (MasterCard, Visa nebo Maestro), zadáte potřebné údaje (číslo karty, jméno na koho je karta vydaná, datum platnosti karty a CVV kód ze zadní strany) a kliknete Proceed

Pokud nemáte na kartě zakázány platby po internetu nebo platby do zahraničí a nemáte vyčerpaný limit pro platby, tak by platba měla proběhnout a do 4 dnů byste měli na email obdržet vízum. Vízum si alespoň 2x vytiskněte a jste povinni ho předložit při vstupu do země a dále ho nosit po celou dobu u sebe společně s pasem. Pro případ ztráty vytištěných víz, je dobré si email s vízem (a kopií pasu) nechat v emailové schránce, ke které máte přístup kdekoli z internetu.

Pokud z jakéhokoli důvodu platba neproběhne, můžete se informovat ve své bance, zda nemáte blokované nějaké způsoby platby nebo vyzkoušet jinou kartu od někoho z rodiny či přátel. V krizové situaci nás můžete zkusit kontaktovat, abychom se platbu pokusili provést za vás.

Normálně dostanete odpověď na mail do 4 dnů i dříve. Pokud ne, mohlo se stát, že vám víza zamítli a nedali vám to vědět (už se stalo i kvůli špatnému formátu fotky). Potom nezbývá, než kontaktovat ambasádu a tuto informaci si zjistit. No a potom zažádat znovu.

Další informace k indickým vízům najdete zde:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/indie/cestovani/visa.html

Pokud jste v tomto návodu našli chyby nebo nejasné formulace, dejte nám prosím vědět - ck@alpina.cz, abychom ho mohli opravit a dalším klientům usnadnili překonání indické byrokratické mašinerie. Děkujeme.

Zájezdy do Indie s CK Alpina