Jak se na zájezd přihlásit?

Rezervace - Přihláška - Slevy - Záloha - Doplatek - Způsob platby - Půjčovna - Pojištění léčebných výloh - Další pojištění - Závěrečné informace

1. REZERVACE

Místo na zájezdu si můžete rezervovat telefonicky, e-mailem nebo na webu u vámi vybraného zájezdu po kliknutí na odkaz ZAREZERVOVAT a vyplnění elektronického formuláře. Během dvou pracovních dnů vám rezervaci potvrdíme e-mailem. Rezervace platí obvykle 5-10 dní, s blížícím se odjezdem a obsazeností zájezdu se doba rezervace zkracuje.

2. PŘIHLÁŠKA - SMLOUVA O ZÁJEZDU

Přihlášku můžete vyplnit na webu u vámi vybraného zájezdu po kliknutí na odkaz PŘIHLÁSIT SE a vyplnění elektronického formuláře. Přihlášku vám během dvou pracovních dnů potvrdíme e-mailem. Poté vám poštou nebo e-mailem zašleme smlouvu o zájezdu, kterou podepíšete a jednu kopii pošlete zpět, nebo ji potvrdíte e-mailem. Smlouva o zájezdu nabývá platnosti po úhradě zálohy nebo plné ceny zájezdu. Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu jsou všeobecné podmínky, ve kterých najdete mimo jiné informace o stornovacích poplatcích, způsobu reklamace atd. U nezletilých osob do 18 let musí smlouvu o zájezdu podepsat zákonný zástupce. Účast nezletilé osoby (bez doprovodu) musí být předem schválena cestovní kanceláří.

3. CENA ZÁJEZDU

Od základní ceny zájezdu si můžete odečíst slevy, pokud si o ně požádáte v přihlášce.

Ceny zájezdů se mohou v průběhu sezóny měnit. Od 1. 4. můžeme u nejvíce obsazených termínů zvýšit cenu, abychom usměrnili poptávku. Zvýšení ceny platí pouze pro nově přihlášené klienty, případné dodatečné zlevnění se týká i již přihlášených klientů. Ať už se tedy přihlásíte kdykoli, vždy máte jistotu, že cena je pro vás v tuto chvíli ta nejvýhodnější.

4. ZÁLOHA

Zálohu nebo plnou cenu zájezdu je třeba uhradit do data uvedeného ve smlouvě o zájezdu, obvykle je to do 5-10 dnů. Výše zálohy je 50 % ze základní ceny zájezdu před uplatněním slev. Pro zájezdy s cenou přes 20000 Kč je záloha 10000 Kč, pokud není u zájezdu uvedeno jinak. Plná cena se platí ihned při uzavření smlouvy o zájezdu v případě, že do odjezdu zbývá méně než 30 dnů, a u zájezdů s cenou do 2000 Kč.

5. DOPLATEK

5 týdnů před odjezdem zájezdu Vám přijde upozorňující e-mail o blížícím se datu splatnosti doplatku. Doplatek je třeba uhradit tak, aby CK Alpina obdržela úhradu nejpozději 30 dnů před odjezdem. POZOR, pokud od vás nebudeme mít plnou cenu uhrazenu 30 dní před odjezdem, ztrácíte nárok na místo v zájezdu a můžeme vás v případě nouze o místa nahradit dalšími zájemci. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje informaci od vás, že se zájezdu nezúčastníte.

6. ZPŮSOB PLACENÍ

Platit můžete:

  • bankovním převodem na účet
Adresát: ALPINA cestovní kancelář s.r.o., Kotlářská 5, 602 00 Brno
Účet FIO banka: 2800115702/2010
Účet Komerční banka: 27-5821660287/0100
Variabilní symbol: ČÍSLO SMLOUVY O ZÁJEZDU, příp. rodné číslo bez lomítka
Specifický symbol: ČÍSLO ZÁJEZDU DLE KATALOGU
  • v hotovosti na pobočkách FIO banky (poplatek 60 Kč)
  • v hotovosti na pobočkách KB (poplatek 75 Kč)
  • v hotovosti v kanceláři CK (Kotlářská 5, Brno); platby kartou nepřijímáme
  • poštovní poukázkou (uschovejte si ústřižek)
  • poukázkami nebo benefitními programy
  • fakturou z fondu zaměstnavatele (Potřebujeme od vás vědět: název a sídlo zaměstnavatele, IČO, e-mail, kam máme fakturu zaslat (faktury zasíláme pouze elektronicky), a částku, na kterou máme fakturu vystavit - tzn. zda ji máme vystavit na celou cenu zájezdu nebo jinou částku. Pokud zaměstnavatel vyžaduje přesné znění faktury nebo uvedení např. vašeho osobního čísla, tak nám to sdělte - rádi vám vyhovíme.) Fakturu nejsme vždy schopni vystavit na počkání, domluvte se s námi prosím předem, pokud si ji u nás chcete vyzvednout osobně. Děkujeme.

Při všech platbách nezapomeňte správně vyplnit variabilní a specifický symbol platby, jinak nemůžeme vaši platbu správně identifikovat. Při společné platbě několika osob napište do poznámky v přihlášce (příp. e-mailem) celá jména těch, za které platíte.

Upozorňujeme, že platby za zájezd ani za doplňkové služby není možné hradit u autobusu!

Slovenský znak PLATBY ZE SLOVENSKA: Zájezdy a objednané služby je možné platit i na náš účet vedený v eurech. Informace zde - platby ze Slovenska.

Znak EU OSTATNÍ ZAHRANIČNÍ PLATBY: Zájezdy je možné platit i ze zahraničí na náš euro účet. Informace zde - platby ze zahraničí.

7. PŮJČOVNA VYBAVENÍ

Na některé zájezdy si můžete zapůjčit vybavení z naší půjčovny. Do přihlášky uveďte, které vybavení budete chtít zapůjčit. Půjčovné vám bude připočteno k ceně zájezdu a počítá se za každý započatý den zájezdu. V naší půjčovně máme omezené množství vybavení - doporučujeme si zvolené vybavení rezervovat co nejdříve. Některé zájezdy pořádáme ve spolupráci s partnerskou CK a naše vybavení na tyto zájezdy nepůjčujeme.

8. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ

V ceně zájezdů není zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí, pokud není výslovně uvedeno u zájezdu v kolonce "cena zahrnuje". Cestovat do ciziny bez tohoto pojištění je velké finanční riziko.
Podrobnosti k pojištění najdete zde - pojištění léčebných výloh v zahraničí u Generali a zde - členství u Alpenverein s celoročním pojištěním.

9. POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU

V ceně zájezdů není zahrnuto pojištění storna zájezdu, pokud není výslovně uvedeno u zájezdu v kolonce "cena zahrnuje". Pojištění storna zájezdu je možné sjednat jen spolu s pojištěním léčebných výloh v zahraničí. Více informací k připojištění najdete zde - pojištění storna zájezdu.

10. DALŠÍ POJIŠTĚNÍ

POJIŠTĚNÍ CK PROTI KRACHU (je zahrnuto v ceně všech zájezdů)
CK Alpina je pojištěna v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. proti úpadku cestovní kanceláře. Od 1. 1. 2009 jsme pojištěni u ERV pojišťovny (dříve Evropská cestovní pojišťovna a předtím Etics ITP). Číslo pojistné smlouvy je 1180000025 (podrobnosti a naskenovaná pojistka). Zde je seznam pojištěných CK.

11. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

Přibližně dva týdny před odjezdem od nás obdržíte informační e-mail. Budou v něm podrobnější informace o zájezdu, čas a místo odjezdu, tipy na to, co si vzít s sebou, odkaz ke stažení kopií map a kvalitních offline GPS map pro mobilní aplikace (Locus Maps a Orux). Pokud uvedený e-mail neobdržíte do 10 dnů před odjezdem, dejte nám vědět. Většina zájezdů odjíždí z Brna - odjezdové místo ÚAN Zvonařka. U některých zájezdů je více nástupních míst po cestě všechna odjezdová místa.
Zde najdete seznam zájezdů odjíždějících z daného města - Brno, Bratislava, Praha, Olomouc, Ostrava, České Budějovice, Jihlava, Plzeň.

 

©2018 CK Alpina - zájezdy a dovolená | e-mail ck@alpina.cz | telefon +420 548 522 652 | mobil +420 777 257 462 (+420 777ALPINA) | webdesign | odkazy