RUSKO - VÍZA

V současné době CK Alpina vyřizuje víza pouze pro naše vlastní zájezdy. Pro vaše individuální cesty ruská víza nyní nevyřizujeme.

Tyto informace o vízech jsou zastaralé - ruská víza nyní nevyřizujeme

Ceny - ruské vízum:
Víza individuální turistická:
2500 Kč - vyřízení do týdne od podání na ambasádu
3700 Kč - vyřízení do tří dnů od podání na ambasádu
4900 Kč - vyřízení v den podání na ambasádu

V létě na vyřízení víza potřebujeme nejméně o týden víc (na ambasádě jsou velké fronty a nemusíme se dostat na řadu), proto nám všechny podklady dodejte s co největším časovým předstihem (nejlépe aspoň 3 týdny).

Víza skupinová na vstup do Ruska neexistují. Víza průjezdní (tranzitní) - jsou trochu komplikovanější, v případě potřeby vysvětlíme osobně nebo telefonicky (cena je asi 2600 Kč).

Při letecké dopravě přes Moskvu je třeba dát pozor, aby přestup probíhal v bezcelní zóně. V opačném případě je třeba na přestup mít vyřízená víza, přestože se jedná o několik desítek minut.

Vysvětlení pojmů a termínů:

Den podání je v současné době pouze pondělí, středa a pátek 9:00 – 13:00 hod.

Předání dokladů na vyřízení víz je třeba den předem osobně nebo poštou. Ve výjimečných případech osobně v den podání dopoledne, a to po domluvě.

Alespoň 3 pracovní dny před plánovaným podáním je třeba e-mailem, faxem a nebo telefonicky nahlásit údaje, potřebné pro vyřízení Voucheru do Ruska:
Jméno, příjmení, datum narození, občanství, číslo pasu, konec platnosti pasu, adresa bydliště, začátek platnosti víza, konec platnosti víza, stručný plán cesty a způsob dopravy. Vše najdete na Formuláři pro pozvání do Ruska. Jestliže cestuje společně více osob, je výhodné vyplnit tento formulář pro všechny osoby najednou. Budete mít jistotu, že platnost víz bude pro všechny osoby ve skupině stejná.

Doklady pro ruské vízum - vyplněná a podepsaná vízová anketa s nalepenou fotkou 35 x 45 mm + platný cestovní pas = doba platnosti neskončí dříve než 6 měsíců ode dne předpokládaného vstupu do Ruska, v pase je alespoň jedna čistá neorazítkovaná stránka pro vylepení víza.
Formuláře žádosti o víza si můžete stáhnout zde - ruské vízum - rusko-vizum.pdf.

Platnost víz do Ruska:
turistická víza do Ruska jsou vystavena jednorázově na dobu maximálně 31 kalendářních dnů od data požadovaného vstupu. Vstoupit do země není možné před datem platnosti víza, návratem po datu platnosti se vystavujete značným problémům na hranicích.

Děti:
Děti do 15-ti let mají vízum zdarma. Vyřízení probíhá několika variantami. Pokud je dítě v pase rodiče, se kterým cestuje, uvede se jeho jméno ve vízové anketě a rodič dostane vízum do svého pasu platné pro něho i dítě, popřípadě děti. Pokud má dítě vlastní pas, může dostat vlastní vízum. Vyplní vízovou anketu, kterou za něj podepíše zákonný zástupce. Pokud dítě necestuje v doprovodu plnoletého rodinného příslušníka, musí cestovat v doprovodu jiné dospělé osoby. Tato osoba se musí na hranicích prokázat notářsky ověřeným Pověřením k doprovodu od zákonného zástupce. Pokud má zákonný zástupce jiné příjmení než dítě, je dobré mít v Pověření tuto skutečnost potvrzenu, tedy nejen ověřený podpis

 

©2018 CK Alpina - zájezdy a dovolená | e-mail ck@alpina.cz | telefon +420 548 522 652 | mobil +420 777 257 462 (+420 777ALPINA) | webdesign | odkazy