Alpina garance

Aktuálně již většinu zájezdů rezervujete se standardními podmínkami, jen něklteré vzdálenější zájezdy do zemí, kde zatím nejsou známé podmínky cestování, můžete zarezervovat s Alpina garancí.

Pro zájezdy s označením "Alpina garance" platí tyto zvýhodněné podmínky:

Nízká záloha 500 Kč

První záloha za zájezd je jen 500 Kč, druhá část zálohy do výše 50% ceny (nebo 70% ceny u leteckých zájezdů) se bude platit buď 60 dní (u zimních zájezdů 30 dní) před odjezdem nebo při nákupu letenek nebo pokud vás k tomu vyzveme dříve. Doplatek 30 dní před odjezdem.

Žádné stornopoplatky

Při uzavření hranic ČR, uzavření hranic cílové země nebo oblasti, při nutnosti nastoupit karanténu v cílové oblasti vracíme všechny uhrazené platby. V případě Vašeho zájmu a po dohodě s Vámi se pro Vás snažíme najít jiný podobný zájezd.

Změny zdarma

Změna zájezdu a změna účastníka je zdarma do chvíle platby druhé části zálohy (většinou 60 dní před odjezdem u zájezdů letní sezóny nebo 30 dní před odjezdem u zimních zájezdů nebo u leteckých zájezdů do nákupu letenek). Nárok na změny zdarma platí i pokud druhou část zálohy zaplatíte dříve, než vás k tomu vyzveme.

Flexibilní letenky

U leteckých zájezdů se ve chvíli nákupu letenek vždy dozvíte přesné podmínky letenek. Pokud je to možné, využíváme skupinové letenky. V případě neskupinových standardních letenek vám budeme maximálně doporučovat flexibilní letenky.


Nejčastější dotazy

Na jaké zájezdy se vztahuje „Alpina garance“?
Garance se vztahuje na některé zájezdy CK Alpina u kterých zatím nejsou vhodné podmínky k jejich uskutečnění.

Kdy se platí druhá část zálohy a kdy doplatek?
Druhá část zálohy se platí u zájezdů letní sezony 60 dní před odjezdem, u zimních zájezdů 30 dní před odjezdem, u leteckých zájezdů při koupi letenek (info zde). Místo druhé zálohy můžete rovnou doplatit plnou cenu zájezdu. Doplatek se platí vždy 30 dní před odjezdem.

Můžete chtít zaplacení druhé zálohy i dříve?
Ano, vyhrazujeme si právo požádat o zaplacení druhé části zálohy i dříve. Toto právo můžeme využít např. v případech kdy je zájezd plně obsazen nebo musíme uhradit vysoké zálohy našim dodavatelům nebo pokud se podmínky pro cestování stabilizují a garance pozbude svého účelu. Vy se v tu chvíli rozhodnete, jestli zálohu doplatíte a budete mít zájezd i nadále objednaný nebo jestli chcete první zálohu vrátit a uvolníte tím místo na zájezdu dalším zákazníkům.

Co se stane, pokud druhou část zálohy zaplatím dříve?
Tím, že druhou část zálohy zaplatíte dříve nepřicházíte o žádné výhody plynoucí z této Alpina garance. Ve chvíli, kdy klienty vyzveme k doplacení druhé části zálohy, se všichni klienti (tedy i ti, kteří mají zaplaceno vše) mohou rozhodnout, jestli chtějí na zájezd jet nebo svoji zálohu převedou jinam.

Můžu zájezd zaplatit voucherem nebo Alpina poukazem?
Ano, je to stejné jako byste platili penězi. Jen v případě, že máte nárok na vrácení peněz vám v tomto případě převedeme částku zpět na voucher nebo poukaz.

Záloha 500 Kč mi propadne, pokud se rozhodnu na zájezd nejet?
Ne, pokud se před zaplacením druhé části zálohy rozhodnete nejet, tak si zálohu 500 Kč můžete přesunout na jiný zájezd nebo nechat vystavit poukaz s minimálně roční platností.

Opravdu můžu do chvíle platby druhé zálohy změnit zájezd za jiný?
Ano, přestože dle všeobecných podmínek už se třeba pohybujete v termínech, kdy byste měli platit storno nebo poplatek za změnu zájezdu, tak pro rok 2021 umožňujeme přehlášení na jiný zájezd zcela zdarma.

Co když bude pro uskutečnění zájezdu nutný COVID test?
Vzhledem k celosvětové pandemické situaci se chtě nechtě musíme smířit s tím, že nějaká forma testu na COVID bude pro cestování nezbytná (minimálně v následujících měsících). Bohužel současná doba je velmi turbulentní a i zásadní změny v podmínkách cestování se mění často z hodiny na hodinu. I proto už pro nás povinnost testu před a po zájezdu není překážkou pro jeho uskutečnění. Pokud se tedy například stane, že v době rezervace je cílová země dostupná bez testu a pár týdnů nebo dnů před odjezdem bude zavedena povinnost testu, není to důvod pro bezplatné odstoupení od smlouvy.

Takže při přihlášení na zájezd do otevřené země musím počítat s tím, že se tam pojede i s případnými testy?
Ano. Testy jsou komplikace pro klienty i pro CK, ale není to komplikace nepřekonatelná. Testovacích míst stále přibývá a cena testů klesá. Vždycky se snažíme postupovat s co největším předstihem a následky případných změn v cestovatelských podmínkách přehledně a srozumitelně našim klientům vysvětlit. Zároveň se vždy snažíme postupovat tak, aby byl dopad případných nařízení na klienty co nejmenší a aby jim dovolenou komplikoval co nejméně. Žijeme v bláznivé době a pokud si chceme i nadále užívat radost z cestování, musíme tomu zkrátka něco obětovat.

Proč prostě nevrátíte v případě nutnosti testů klientům peníze jako v roce 2020?
S organizací zájezdů je spojeno velké množství fixních nákladů, které nám nikdo nepromine ani neodpustí. Vzhledem k dlouhotrvající krizi v cestovním ruchu si už nemůžeme dovolit tyto náklady dotovat. A v žádném případě nemůžeme nést zodpovědnost za všelijaká nelogická nařízení, která chrlí státní aparát a jejichž smysl je zahalen hustým mračnem pochybností. Stále platí, že pokud zájezd zrealizovat nelze, vracíme vše, žádné stornopoplatky neúčtujeme. Pokud však zájezd zrealizovat lze, chceme ho odjet.

Proč jsou podmínky Alpina Garance odlišné od Všeobecných podmínek?
Alpina garance vám má umožnit přihlásit se na zájezd bez rizika i v nejistých dobách koronaviru, kdy není předem jasné, jaká opatření budou platit ve chvíli vašeho plánovaného zájezdu. Tato garance je nadřazena všeobecným podmínkám. Pokud se během roku 2021 cestování uvolní a problémy s koronavirem odezní, tak se pravděpodobně vrátíme ke standardním podmínkám a zálohám a dále už Alpina garanci nebudeme nabízet.

Bude se se mnou někdo vůbec bavit? Jak probíhá zrušení zájezdu?
CK Alpina není anonymní korporát, pro kterého jsou klienti jen položky na seznamu. Ke každému z vás přistupujeme osobně a každému se snažíme v rámci možností vyjít vstříc. Spokojený klient je u nás na prvním místě. Pokud budeme zájezd rušit nebo se vyskytnou nějaké jiné komplikace, obratem klienty informujeme e-mailem nebo telefonicky. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kdykoliv kontaktovat e-mailem, telefonicky, na našem FB nebo osobně u nás v kanceláři.

Nejčastější dotazy k leteckým zájezdům


Kdy se u leteckých zájezdů bude platit druhá část zálohy?
Doplatek do výše 70 procent ceny zájezdu souvisí s nákupem letenek, tedy obvykle ho po vás budeme chtít cca 2-3 měsíce před odletem, kdy budeme kupovat letenky. Před nákupem letenek se ujistíme, že skutečně na zájezd chcete letět. Současně budete informování o přesných podmínkách letenky. Pokud se rozhodnete v tomto okamžiku (před nákupem letenky) na zájezd nakonec neletět, převedeme vám zálohu na jakýkoli jiný zájezd nebo vystavíme poukaz s minimálně roční platností.

Jak se zachováte, pokud bude pro uskutečnění leteckého zájezdu nutný covid-test?
Nutnost prokázat se při odjezdu nebo při návratu negativním COVID-testem nepovažujeme u leteckých zájezdů za překážku pro uskutečnění zájezdu. Klientům poskytujeme úplný detailní informační servis ohledně přesného postupu při testování a věnujeme se klientům v případě potřeby individuálně.

Co se stane, když CK Alpina bude nucena zrušit zájezd kvůli koronaviru po nákupu letenky?
Vrátíme vám kompletně uhrazené zálohy. Náklady na storno letenky jsou v tomto případě plně na straně CK Alpina. Budeme se snažit najít pro Vás po dohodě s Vámi jiný podobný zájezd.

Co se stane, když se rozhodnu zrušit zájezd po nákupu letenky?
V tomto případě se postupuje dle našich běžných storno podmínek. Náklady za zrušení letenky nesete v tomto případě Vy. Tyto náklady na zrušení letenky záleží na podmínkách letenky, které budete znát ve chvíli jejich koupě.

Co jsou to skupinové a flexibilní letenky?
Skupinové letenky - je nutná velikost skupiny od cca 10-11 osob. Až do několika dní před odletem můžete zdarma změnit jméno účastníka a tedy poslat za sebe na zájezd náhradníka. Přesné podmínky skupinových letenek se liší dle letecké společnosti. Flexibilní letenky - pokud se rozhodnete na zájezd necestovat, letenky vám nepropadnou, ale jsou převoditelné pod vaším jménem na jiné datum a případně i na jinou destinaci, ovšem se stejnou leteckou společností; tedy takovou letenku můžete využít na případný jiný termín našeho zájezdu, nebo na vaši soukromou cestu. Přesné podmínky flexibilních letenek se liší dle letecké společnosti.