Zahraniční cestovní pojištění

V ceně zájezdů není zahrnuto zahraniční cestovní pojištění. Cestovat do ciziny bez tohoto pojištění je velké finanční riziko. Proto doporučujeme sjednat si cestovní pojištění (v libovolném rozsahu) samostatně u jakékoliv pojišťovny dle vlastního uvážení. Nebo účastníkům zájezdů CK Alpina nabízíme možnost zprostředkování cestovního pojištění naší kanceláří u pojišťovny Generali Česká pojišťovna, a.s., nebo všem (tedy nejen účastníkům našich zájezdů) nabízíme možnost stát se členem alpského spolku Alpenverein.


Alpenverein logoZprostředkováváme možnost sjednat si u nás členství v rakouském alpském svazu Alpenverein, který nabízí nejlepší celoroční horské cestovní pojištění a dále spoustu dalších výhod, jako jsou např. 50% slevy za přenocování na horských chatách v Rakousku a zahraničí. Toto pojištění je vhodné pro vysokohorskou turistiku, horolezectví, canyoning, skialpinismus a jiné sporty. Podrobnosti naleznete na stránce Alpenverein.


Generali logoÚčastníkům zájezdů CK Alpina nabízíme možnost zprostředkování zahraničního cestovního pojištění a v kombinaci s ním i pojištění storna zájezdu od pojišťovny Generali Česká pojišťovna, a.s. Více informací naleznete níže. Informace k pojistnému plnění pojištění storna zájezdu a ceny naleznete na stránce Pojištění storna zájezdu.

Koncem roku 2019 došlo ke spojení aktivit Generali Pojišťovny a.s. a České pojišťovny a.s. Pojišťovna nově nese jméno Generali Česká pojišťovna a.s. se sídlem na adrese Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956. V některých částech smluvní dokumentace se z historických důvodů můžete stále setkat
s původním názvem pojistitele či neaktuálním logem, tento fakt nemá na pojistnou ochranu žádný vliv.

Cestovní pojištění Generali Česká pojišťovna, a.s.

Nabízíme Vám zprostředkování koplexního balíčku zahraničního cestovního pojištění UNIVERSAL sportovec. Pojištění léčebných výloh je rozšířeno o další pojištění, jako např. úrazové pojištění, pojištění sportovní činnosti a rizikových druhů sportovní činnosti, pojištění osobních věcí a další.

Cestovní pojištění nabízíme ve dvou variantách pojistného plnění - do 3 000 000 Kč (cestovní pojištění UNIVERSAL sportovec) nebo do 100 000 000 Kč (cestovní pojištění UNIVERSAL sportovec s vyšším pojistným limitem).

Veškeré podrobnosti o zahraničním cestovním pojištění a na co vše se pojištění vztahuje apod. najdete v Pojistné smlouvě včetně Informací pro klienta, Informací o zpracování osobních údajů a VPP a ZPP CEP.

Informace k podmínkám pojištění souvisejícím s onemocněním COVID-19.

Cestovní pojištění UNIVERSAL sportovec

Balíček cestovního pojištění s pojistným plněním do 3 000 000 Kč.

Rozsah pojištění:

Léčebné výlohy včetně repatriace - max. krytí do 3 000 000 Kč
Hrazeny jsou náklady na ošetření vzniklé v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, tzn. lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přeprava do nemocničního zařízení, repatriace pojištěného, v případě, že nebude moci ze zdravotních důvodů odcestovat do ČR původně plánovaným prostředkem, repatriaci v případě úmrtí pojištěné osoby.

Akutní zubní ošetření - max. krytí do 10 000 Kč
Hrazeny jsou nezbytné náklady na akutní zubní ošetření v důsledku úrazu nebo první pomoci.

Přivolání opatrovníka, sociálního pracovníka nebo psychologa - max. krytí do 50 000 Kč
Přivolání opatrovníka (příp. sociálního pracovníka nebo psychologa) pro pojištěnou osobu, která zůstane v zahraničí ze závažného důvodu bez osoby blízké. Hrazeny jsou náklady na cestu a pobyt přivolaného opatrovníka a v případě předčasného nebo pozdějšího návratu ze zahraničí také náklady na cestu i pro pojištěnou osobu.

Úrazové pojištění - max. krytí do 500 000 Kč
Úrazové pojištění se vztahuje na trvalé následky úrazu a smrt následkem úrazu.

Osobní věci a zavazadla - max. krytí do 50 000 Kč
Vztahuje se na zavazadla a věci osobní potřeby pro daný účel cesty, které si pojištění vzal na cestu, případně je prokazatelně pořídil během cesty. Pojištění se vztahuje na poškození či zničení věci přírodní katastrofou, na krádež věci vloupáním z ubytovacího zařízení atd.

Náklady vzniklé zpožděním, poškozením a ztrátou zavazadel - max. krytí do 5 000 Kč
Vztahuje se na nemožnost užívat věci z důvodu zpoždění řádně zaregistrovaných zavazadel přepravovaných leteckým dopravcem do cílového místa v zahraničí, dále na jejich poškození, zničení a ztrátu během přepravy.

Připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku jiné osoby - max. krytí 1 000 000 Kč
Vztahuje se na škodu vzniklou v běžném občanském životě a provozování turistické činnosti.

Přenosná elektronika - max. krytí 40 000 Kč
Vztahuje se na přenosnou elektroniku pro osobní potřebu, kterou si pojištění vzal na cestu, případně si ji během cesty prokazatelně pořídil (digitální fotoaparát, digitální kamera, GPS navigace, mobilní telefon atd.). Pojištění se nevztahuje na příslušenství k přenosné elektronice (klávesnice, paměťové úložiště atd.).

Sportovní vybavení - max. krytí 40 000 Kč
Vztahuje se na sportovní vybavení, které si pojištěný vzal na cestu, případně si jej prokazatelně během cesty pořídil. Za sportovní vybavení se považuje jízdní kolo, lyžařská a snowboardová výbava včetně ochranných pomůcek, horolezecká výbava atd. Pojištění se nevztahuje na elektrokola a jiná zařízení poháněná vlastním motorem.

Pobyt v nemocnici - 1 500 Kč/den, max. 20 000 Kč
Pojištění zakládá pojištěnému nárok na úhradu denního odškodného za pobyt v nemocnici - poskytnutí nemocniční (lůžkové) péče pojištěnému trvající minimálně 48 hodin, která je z lékařského hledisla nezbytná.

Pojištění sportovní činnosti a rizikových druhů sportů
Rozšiřuje pojištění léčebných výloh o výkon sportovní činnosti a rizikových druhů sportů - vodní sporty (rafting, canyoning, kanoistiku,…), zimní sporty (lyžování a snowboarding po značených i mimo značené trasy, skialpinismus,…) a ostatní sporty (MTB, ferraty všech stupňů obtížnosti, vysokohorská turistika do 6 000 m n.m.,…).

Cestovní pojištění UNIVERSAL sportovec s vyšším pojistným limitem

Chcete být maximálně krytí? Pak můžete zvolit balíček pojištění UNIVERSAL sportovec s vyšším pojistným krytím do 100 000 000 Kč. Rozsah pojistného plnění je shodný s pojištěním UNIVERSAL sportovec, pouze některá pojištění v balíčku mají zvýšené pojistné krytí.

Rozsah pojištění:

Léčebné výlohy včetně repatriace - max. krytí do 100 000 000 Kč
Hrazeny jsou náklady na ošetření vzniklé v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, tzn. lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přeprava do nemocničního zařízení, repatriace pojištěného, v případě, že nebude moci ze zdravotních důvodů odcestovat do ČR původně plánovaným prostředkem, repatriaci v případě úmrtí pojištěné osoby.

Akutní zubní ošetření - max. krytí do 10 000 Kč
Hrazeny jsou nezbytné náklady na akutní zubní ošetření v důsledku úrazu nebo první pomoci.

Přivolání opatrovníka, sociálního pracovníka nebo psychologa - max. krytí do 50 000 Kč
Přivolání opatrovníka (příp. sociálního pracovníka nebo psychologa) pro pojištěnou osobu, která zůstane v zahraničí ze závažného důvodu bez osoby blízké. Hrazeny jsou náklady na cestu a pobyt přivolaného opatrovníka a v případě předčasného nebo pozdějšího návratu ze zahraničí také náklady na cestu i pro pojištěnou osobu.

Úrazové pojištění - max. krytí do 500 000 Kč
Úrazové pojištění se vztahuje na trvalé následky úrazu a smrt následkem úrazu.

Osobní věci a zavazadla - max. krytí do 50 000 Kč
Vztahuje se na zavazadla a věci osobní potřeby pro daný účel cesty, které si pojištění vzal na cestu, případně je prokazatelně pořídil během cesty. Pojištění se vztahuje na poškození či zničení věci přírodní katastrofou, na krádež věci vloupáním z ubytovacího zařízení atd.

Náklady vzniklé zpožděním, poškozením a ztrátou zavazadel - max. krytí do 5 000 Kč
Vztahuje se na nemožnost užívat věci z důvodu zpoždění řádně zaregistrovaných zavazadel přepravovaných leteckým dopravcem do cílového místa v zahraničí, dále na jejich poškození, zničení a ztrátu během přepravy.

Připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví jiné osoby - max. krytí 5 000 000 Kč a Připojištění odpovědnosti za škodu na majetku jiné osoby - max. krytí 3 000 000 Kč
Vztahuje se na škodu vzniklou v běžném občanském životě a provozování turistické činnosti.

Přenosná elektronika - max. krytí 40 000 Kč
Vztahuje se na přenosnou elektroniku pro osobní potřebu, kterou si pojištění vzal na cestu, případně si ji během cesty prokazatelně pořídil (digitální fotoaparát, digitální kamera, GPS navigace, mobilní telefon atd.). Pojištění se nevztahuje na příslušenství k přenosné elektronice (klávesnice, paměťové úložiště atd.

Sportovní vybavení - max. krytí 40 000 Kč
Vztahuje se na sportovní vybavení, které si pojištěný vzal na cestu, případně si jej prokazatelně během cesty pořídil. Za sportovní vybavení se považuje jízdní kolo, lyžařská a snowboardová výbava včetně ochranných pomůcek, horolezecká výbava atd. Pojištění se nevztahuje na elektrokola a jiná zařízení poháněná vlastním motorem.

Pobyt v nemocnici - 1 500 Kč/den, max. 20 000 Kč
Pojištění zakládá pojištěnému nárok na úhradu denního odškodného za pobyt v nemocnici - poskytnutí nemocniční (lůžkové) péče pojištěnému trvající minimálně 48 hodin, která je z lékařského hledisla nezbytná.

Pojištění sportovní činnosti a rizikových druhů sportů
Rozšiřuje pojištění léčebných výloh o výkon sportovní činnosti a rizikových druhů sportů - vodní sporty (rafting, canyoning, kanoistiku,…), zimní sporty (lyžování a snowboarding po značených i mimo značené trasy, skialpinismus,…) a ostatní sporty (MTB, ferraty všech stupňů obtížnosti, vysokohorská turistika do 6 000 m n.m.,…).

Ceny cestovního pojištění UNIVERSAL

UNIVERSAL sportovec

UNIVERSAL sportovec s vyšším pojistným limitem

Evropa Svět Evropa Svět
Pojistné na den pro osobu ve věku 0-69 let 40 Kč/den 65 Kč/den 55 Kč/den 80 Kč/den

Osoby, které před odjezdem zájezdu dosáhnou věku 70 a více let, hradí trojnásobek uvedených denních sazeb.
Pojistit lze i cizí státní příslušníky, ale je třeba počítat s tím, že repatriace zraněného, případně repatriace ostatků bude provedena na území státu, kde byla pojistná smlouva uzavřena, tedy do ČR.

Jak se u CK pojistit?

Pokud máte o zprostředkování zahraničního cestovního pojištění u pojišťovny Generali zájem, nezapomeňte to uvést v přihlášce. Pojistné je třeba uhradit nejpozději 30 dnů před odjezdem spolu s doplatkem zájezdu. Uzavírka zprostředkování pojištění je 2 týdny před termínem zájezdu.

Kartičku o pojištění obdržíte emailem se smlouvou.

Doporučení pro ty, co cestují do zahraničí častěji

Jedno z nejkvalitnějších pojištění je Alpenverein (základní cena od 700 do 1690 Kč/rok) - pokrývá téměř všechny rizikové aktivity.

Pro studenty, učitele a mladé lidi do 26 let je velmi výhodné sjednat si pojištění k průkazu ISIC, IYTC nebo ITIC (200 Kč základní a 350 Kč sportovní). Další výhodnou možností pro všechny bez omezení je pojištění k platební kartě (kolem 300 Kč na rok). Je potřeba si dát ale pozor na výluky z pojištění (např. zařazení vysokohorské turistiky nebo lyžování a snowboardingu mezi nebezpečné sporty a rozdílné podmínky, co je VHT a co je ještě běžná turistika). Proto si vždy důkladně prostudujte konkrétní podmínky pojištění u vaší pojišťovny, výši pojistného krytí a především výluky z pojištění.

Čeští turisté mají od 1.5.2004 na základě Nařízení 1408/72 Rady (EEC) při pobytu v jiné členské zemi Evropské unie nárok na nutnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny. Tento nárok se vztahuje i na některé nečlenské země. Ošetření na Evropský zdravotní průkaz můžete využít pouze ve státních zdravotních zařízení, je nutné počítat s případnou spoluúčastí při ošetření. Více informací k ošetření na Evropský průkaz zdravotního pojištění naleznete zde: www.cmu.cz (Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, tel. 234462041)