Zahraniční cestovní pojištění

V ceně zájezdů není zahrnuto zahraniční cestovní pojištění. Cestovat do ciziny bez tohoto pojištění je velké finanční riziko. Proto doporučujeme sjednat si cestovní pojištění (v libovolném rozsahu) samostatně u jakékoliv pojišťovny dle vlastního uvážení. Nebo účastníkům zájezdů CK Alpina nabízíme možnost zprostředkování cestovního pojištění naší kanceláří u pojišťovny Generali, a.s., nebo všem (tedy nejen účastníkům našich zájezdů) nabízíme možnost stát se členem alpského spolku Alpenverein.


Alpenverein logoZprostředkováváme možnost sjednat si u nás členství v rakouském alpském svazu Alpenverein, který nabízí nejlepší celoroční horské cestovní pojištění a dále spoustu dalších výhod, jako jsou např. 50% slevy za přenocování na horských chatách v Rakousku a zahraničí. Toto pojištění je vhodné pro vysokohorskou turistiku, horolezectví, canyoning, skialpinismus a jiné sporty. Podrobnosti naleznete na stránce Alpenverein.


Generali logoÚčastníkům zájezdů CK Alpina nabízíme možnost zprostředkování zahraničního cestovního pojištění a v kombinaci s ním i pojištění storna zájezdu od pojišťovny Generali, a.s. Více informací naleznete níže. Informace k pojistnému plnění pojištění storna zájezdu a ceny naleznete na stránce Pojištění storna zájezdu.

Cestovní pojištění Generali, a.s.

Nabízíme Vám zprostředkování koplexního balíčku zahraničního cestovního pojištění (pojištění UNIVERSAL sportovec). Pojištění léčebných výloh je rozšířeno o další pojištění, jako např. úrazové pojištění, pojištění zachraňovacích nákladů (tedy - zásah horské služby), odpovědnost za újmu třetí osobě, pojištění osobních věcí a další. V tomto balíčku je také sportovní připojištění, které kryje všechny sportovní aktivity na našich zájezdech.

Cestovní pojištění nabízíme ve dvou variantách pojistného plnění - do 3 000 000 Kč (cestovní pojištění UNIVERSAL sportovec) nebo do 100 000 000 Kč (cestovní pojištění UNIVERSAL sportovec s vyšším pojistným limitem).

Veškeré podrobnosti o zahraničním cestovním pojištění a na co vše se pojištění vztahuje apod. najdete ve Všeobecné a zvláštní podmínky pro cestovní pojištění.

Cestovní pojištění UNIVERSAL sportovec

Balíček cestovního pojištění s pojistným plněním do 3 000 000 Kč.

Rozsah pojistného plnění:

Léčebné výlohy včetně repatriace Hrazeny jsou náklady na ošetření vzniklé v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, tzn. lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přeprava do nemocničního zařízení, repatriace pojištěného, v případě, že nebude moci ze zdravotních důvodů odcestovat do ČR původně plánovaným prostředkem, repatriaci v případě úmrtí pojištěné osoby. max. krytí do 3 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření Hrazeny jsou nezbytné náklady na akutní zubní ošetření v důsledku úrazu nebo první pomoci. max. krytí do 10 000 Kč
Asistenční služby Nadstandardní asistenční a právní služby pro případy kauce, pro vyloučení či zrušení vazby, finanční půjčky, na obstarání náhradních cestovních dokladů a na úhradu nákladů spojených s pohřbem pojištěného v zahraničí nebo převozu věcí zemřelého zpět do ČR. max. krytí do 3 000 000 Kč
Přivolání opatrovníka Přivolání opatrovníka pro pojištěnou osobu, která zůstane v zahraničí ze závažného důvodu bez osoby blízké. Hrazeny jsou náklady na cestu a pobyt přivolaného opatrovníka a v případě předčasného nebo pozdějšího návratu ze zahraničí také náklady na cestu i pro pojištěnou osobu. max. krytí do 50 000 Kč
Úrazové pojištění (smrt úrazem, trvalé následky) max. krytí do 500 000 Kč
Úrazové pojištění (denní odškodné při hospitalizaci,min. 48 hod., 1 500 Kč/den max. 20 000 Kč) max. krytí do 20 000 Kč
Odpovědnost za újmu na zdraví a věci 3. osoby Vztahuje se na škodu vzniklou v běžném občanském životě a provozování turistické činnosti. max. krytí do 1 000 000 Kč
Zavazadla a věci osobní potřeby Vztahuje se na zavazadla a věci osobní potřeby pro daný účel cesty, které si pojištění vzal na cestu, případně je prokazatelně pořídil během cesty. Pojištění se vztahuje na poškození či zničení věci přírodní katastrofou, na krádež věci vloupáním z ubytovacího zařízení atd. max. krytí do 50 000 Kč
Náklady vzniklé zpožděním, poškozením a ztrátou zavazadel Vztahuje se na nemožnost užívat věci z důvodu zpoždění řádně zaregistrovaných zavazadel přepravovaných leteckým dopravcem do cílového místa v zahraničí, dále na jejich poškození, zničení a ztrátu během přepravy. max. krytí do 5 000 Kč
Sportovní vybavení Vztahuje se na sportovní vybavení, které si pojištěný vzal na cestu, případně si jej prokazatelně během cesty pořídil. Za sportovní vybavení se považuje jízdní kolo, lyžařská a snowboardová výbava včetně ochranných pomůcek, horolezecká výbava atd. Pojištění se nevztahuje na elektrokola a jiná zařízení poháněná vlastním motorem. max. krytí do 40 000 Kč
Přenosná elektronika Vztahuje se na přenosnou elektroniku pro osobní potřebu, kterou si pojištění vzal na cestu, případně si ji během cesty prokazatelně pořídil (digitální fotoaparát, digitální kamera, GPS navigace, mobilní telefon atd.). Pojištění se nevztahuje na příslušenství k přenosné elektronice (klávesnice, paměťové úložiště atd.). max. krytí do 40 000 Kč
Připojištění sportovní činnosti a rizikových druhů sportů Rozšiřuje pojištění léčebných výloh o výkon sportovní činnosti a rizikových druhů sportů - vodní sporty (rafting, canyoning, kanoistiku,…), zimní sporty (lyžování a snowboarding po značených i mimo značené trasy, skialpinismus,…) a ostatní sporty (MTB, ferraty všech stupňů obtížnosti, vysokohorská turistika do 6 000 m n.m.,…). Díky tomuto připojištění jsou kryty veškeré sportovní aktivity na našich zájezdech.
Zachraňovací náklady Připojištění sportovní činnosti a rizikových druhů sportů obsahuje i zachraňovací náklady. Jedná se o náklady související s pozemním či leteckým zásahem horské služby v případě pojistné události. max. krytí do 3 000 000 Kč

Cestovní pojištění UNIVERSAL sportovec s vyšším pojistným limitem

Chcete být maximálně krytí? Pak můžete zvolit balíček pojištění UNIVERSAL sportovec s vyšším pojistným, v podstatě neomezeným, krytím do 100 000 000 Kč. Rozsah pojistného plnění je shodný s pojištěním UNIVERSAL sportovec, pouze některá pojištění v balíčku mají zvýšené pojistné krytí.

Rozsah pojistného plnění:

Léčebné výlohy včetně repatriace Hrazeny jsou náklady na ošetření vzniklé v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, tzn. lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přeprava do nemocničního zařízení, repatriace pojištěného, v případě, že nebude moci ze zdravotních důvodů odcestovat do ČR původně plánovaným prostředkem, repatriaci v případě úmrtí pojištěné osoby. max. krytí do 100 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření Hrazeny jsou nezbytné náklady na akutní zubní ošetření v důsledku úrazu nebo první pomoci. max. krytí do 10 000 Kč
Asistenční služby Nadstandardní asistenční a právní služby pro případy kauce, pro vyloučení či zrušení vazby, finanční půjčky, na obstarání náhradních cestovních dokladů a na úhradu nákladů spojených s pohřbem pojištěného v zahraničí nebo převozu věcí zemřelého zpět do ČR. max. krytí do 100 000 000 Kč
Přivolání opatrovníka Přivolání opatrovníka pro pojištěnou osobu, která zůstane v zahraničí ze závažného důvodu bez osoby blízké. Hrazeny jsou náklady na cestu a pobyt přivolaného opatrovníka a v případě předčasného nebo pozdějšího návratu ze zahraničí také náklady na cestu i pro pojištěnou osobu. max. krytí do 50 000 Kč
Úrazové pojištění (smrt úrazem, trvalé následky) max. krytí do 500 000 Kč
Úrazové pojištění (denní odškodné při hospitalizaci,min. 48 hod., 1 500 Kč/den max. 20 000 Kč) max. krytí do 20 000 Kč
Odpovědnost za újmu na zdraví a věci 3. osoby Vztahuje se na škodu vzniklou v běžném občanském životě a provozování turistické činnosti. max. krytí do 5 000 000 Kč
Zavazadla a věci osobní potřeby Vztahuje se na zavazadla a věci osobní potřeby pro daný účel cesty, které si pojištění vzal na cestu, případně je prokazatelně pořídil během cesty. Pojištění se vztahuje na poškození či zničení věci přírodní katastrofou, na krádež věci vloupáním z ubytovacího zařízení atd. max. krytí do 50 000 Kč
Náklady vzniklé zpožděním, poškozením a ztrátou zavazadel Vztahuje se na nemožnost užívat věci z důvodu zpoždění řádně zaregistrovaných zavazadel přepravovaných leteckým dopravcem do cílového místa v zahraničí, dále na jejich poškození, zničení a ztrátu během přepravy. max. krytí do 5 000 Kč
Sportovní vybavení Vztahuje se na sportovní vybavení, které si pojištěný vzal na cestu, případně si jej prokazatelně během cesty pořídil. Za sportovní vybavení se považuje jízdní kolo, lyžařská a snowboardová výbava včetně ochranných pomůcek, horolezecká výbava atd. Pojištění se nevztahuje na elektrokola a jiná zařízení poháněná vlastním motorem. max. krytí do 40 000 Kč
Přenosná elektronika Vztahuje se na přenosnou elektroniku pro osobní potřebu, kterou si pojištění vzal na cestu, případně si ji během cesty prokazatelně pořídil (digitální fotoaparát, digitální kamera, GPS navigace, mobilní telefon atd.). Pojištění se nevztahuje na příslušenství k přenosné elektronice (klávesnice, paměťové úložiště atd.). max. krytí do 40 000 Kč
Připojištění sportovní činnosti a rizikových druhů sportů Rozšiřuje pojištění léčebných výloh o výkon sportovní činnosti a rizikových druhů sportů - vodní sporty (rafting, canyoning, kanoistiku,…), zimní sporty (lyžování a snowboarding po značených i mimo značené trasy, skialpinismus,…) a ostatní sporty (MTB, ferraty všech stupňů obtížnosti, vysokohorská turistika do 6 000 m n.m.,…). Díky tomuto připojištění jsou kryty veškeré sportovní aktivity na našich zájezdech.
Zachraňovací náklady Připojištění sportovní činnosti a rizikových druhů sportů obsahuje i zachraňovací náklady. Jedná se o náklady související s pozemním či leteckým zásahem horské služby v případě pojistné události. max. krytí do 100 000 000 Kč

Ceny cestovního pojištění UNIVERSAL

UNIVERSAL sportovec

UNIVERSAL sportovec s vyšším pojistným limitem

Evropa Svět Evropa Svět
Pojistné na den pro osobu ve věku 0-69 let 40 Kč/den 65 Kč/den 55 Kč/den 80 Kč/den

Osoby, které před odjezdem zájezdu dosáhnou věku 70 a více let, hradí trojnásobek uvedených denních sazeb.
Pojistit lze i cizí státní příslušníky, ale je třeba počítat s tím, že repatriace zraněného, případně repatriace ostatků bude provedena na území státu, kde byla pojistná smlouva uzavřena, tedy do ČR.

Jak se u CK pojistit?

Pokud máte o zprostředkování zahraničního cestovního pojištění u pojišťovny Generali zájem, nezapomeňte to uvést v přihlášce. Pojistné je třeba uhradit nejpozději 30 dnů před odjezdem spolu s doplatkem zájezdu. Uzavírka zprostředkování pojištění je 2 týdny před termínem zájezdu.

Kartičku o pojištění obdržíte emailem se smlouvou.

Doporučení pro ty, co cestují do zahraničí častěji

Jedno z nejkvalitnějších pojištění je Alpenverein (základní cena od 700 do 1690 Kč/rok) - pokrývá téměř všechny rizikové aktivity.

Pro studenty, učitele a mladé lidi do 26 let je velmi výhodné sjednat si pojištění k průkazu ISIC, IYTC nebo ITIC (200 Kč základní a 350 Kč sportovní). Další výhodnou možností pro všechny bez omezení je pojištění k platební kartě (kolem 300 Kč na rok). Je potřeba si dát ale pozor na výluky z pojištění (např. zařazení vysokohorské turistiky nebo lyžování a snowboardingu mezi nebezpečné sporty a rozdílné podmínky, co je VHT a co je ještě běžná turistika). Proto si vždy důkladně prostudujte konkrétní podmínky pojištění u vaší pojišťovny, výši pojistného krytí a především výluky z pojištění.

Čeští turisté mají od 1.5.2004 na základě Nařízení 1408/72 Rady (EEC) při pobytu v jiné členské zemi Evropské unie nárok na nutnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny. Tento nárok se vztahuje i na některé nečlenské země. Ošetření na Evropský zdravotní průkaz můžete využít pouze ve státních zdravotních zařízení, je nutné počítat s případnou spoluúčastí při ošetření. Více informací k ošetření na Evropský průkaz zdravotního pojištění naleznete zde: www.cmu.cz (Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, tel. 234462041)

Pojištění léčebných výloh (Generali, a.s) (platné do 5.4.2018)

Pro klienty, kteří si uzavřeli pojištění léčebných výloh do 5.4.2018, platí ceny pojištění léčebných výloh a rozsah pojistného plnění uvedené na stránce Pojištění léčebných výloh Genertali a.s (platné do 5.4.2018).