Zahraniční cestovní pojištění UNIQA

V ceně zájezdů není zahrnuto zahraniční cestovní pojištění. Cestovat do ciziny bez tohoto pojištění je velké finanční riziko. Proto doporučujeme sjednat si cestovní pojištění (v libovolném rozsahu) samostatně u jakékoliv pojišťovny dle vlastního uvážení. Nebo účastníkům zájezdů CK Alpina nabízíme možnost zprostředkování cestovního pojištění naší kanceláří u pojišťovny UNIQA pojišťovna, a.s., nebo všem (tedy nejen účastníkům našich zájezdů) nabízíme možnost stát se členem alpského spolku Alpenverein.

Alpenverein logoZprostředkováváme možnost sjednat si u nás členství v rakouském alpském svazu Alpenverein, který nabízí nejlepší celoroční horské cestovní pojištění a dále spoustu dalších výhod, jako jsou např. 50% slevy za přenocování na horských chatách v Rakousku a zahraničí. Toto pojištění je vhodné pro vysokohorskou turistiku, horolezectví, canyoning, skialpinismus a jiné sporty. Podrobnosti naleznete na stránce Alpenverein.

UNIQA logoÚčastníkům zájezdů CK Alpina nabízíme možnost zprostředkování zahraničního cestovního pojištění, které zahrnuje i pojištění storna zájezdu od UNIQA pojišťovna, a.s.. Více informací naleznete níže.

Cestovní pojištění UNIQA

Nabízíme Vám zprostředkování zahraničního cestovního pojištění včetně pojištění stornovacích poplatků.

Pojištění UNIQA STANDARD

Pojištění bez připojištění nebezpečných sportů. Toto pojištění je vhodné pro cyklistické (mimo MTB) a turistické zájezdy, kde se pohybujete do 3000 m a nepoužíváte žádné ferratové, ledovcové či horolezecké pomůcky. V této variantě nabízíme pojištění stornovacích poplatků do výše pojistného limitu 15000 Kč nebo 40000 Kč.

Pojištění UNIQA SPORT

Pojištění včetně připojištění nebezpečných sportů. Toto pojištění kryje vysokohorskou turistiku do 6000 m, ledovcové výstupy, via ferraty do stupně obtížnosti E, skialpinismus, lyžování a snowboarding mimo sjezdovky a MTB. V této variantě nabízíme pojištění stornovacích poplatků do výše pojistného limitu 15000 Kč, 40000 Kč nebo 70000 Kč.

Rozsah pojištění a pojistné částky

Rozsah pojištění a pojistné částky STANDARD SPORT
Pojištění léčebných výloh 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč
akutní zubní ošetření do výše limitu léčebných výloh do výše limitu léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb max. plnění pro léčebné výlohy + asistenční služby je 15 000 000 Kč max. plnění pro léčebné výlohy + asistenční služby je 15 000 000 Kč
- náklady na repatriaci a repatriaci tělesných ostatků pojištěného 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč 100 000 Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč 100 000 Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000 Kč 100 000 Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč 100 000 Kč
- zachraňovací náklady (včetně nákladů na horskou službu či zásah vrtulníku) 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000 Kč 100 000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč 100 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč 5 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč 5 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč 300 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč 600 000 Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300 Kč/den 300 Kč/den
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Připojištění zavazadel (za zavazadlo je bráno i jízdní kolo, ekolo nikoliv) 25 000 Kč 25 000 Kč
Připojištění zimních sportů ANO ANO
Připojištění nebezpečných sportů NE ANO
Pojištění stornovacích poplatků 80% max však do výše PČ 15 000 Kč / 40 000 Kč 15 000 Kč / 40 000 Kč / 70 000 Kč
Pojistitel hradí v případě pozitivního výsledku testu na infekční onemocnění v zahraničí a následného povinného umístění do karantény náklady na ubytování až do výše 2 500 Kč na jednu osobu a den. Maximálně však 30 000 Kč.

Dokumenty k pojištění

  • Všeobecné pojistné podmínky UNIQA - zde najdete detailní informace k pojištění, na co vše se vztahuje a jaké jsou výluky. Zvláště důležité informace jsou psány tučným písmem.

Pojištění ve variantě UNIQA SPORT odchylně od VPP se vztahuje na vysokohorskou turistiku (včetně ledovcové) do 6 000 m n.m., via ferraty do stupně obtížnosti E, skialpinismus, lyžování a snowboarding mimo vyznačené trasy a MTB.

Ceny cestovního pojištění UNIQA

Pojištění UNIQA STANDARD

Pojištění UNIQA SPORT

Evropa* Svět Evropa* Svět
Pojištění storna do 15 000 Kč 57 Kč/den 114 Kč/den 80 Kč/den 160 Kč/den
Pojištění storna do 40 000 Kč 90 Kč/den 184 Kč/den 99 Kč/den 205 Kč/den
Pojištění storna do 70 000 Kč nenabízíme nenabízíme 121 Kč/den 243 Kč/den

* Pro účely pojištění se do zóny Evropa řadí také:
Faerské ostrovy, Egypt, Grónsko, Island, Kypr, Malta, Maroko, Špicberky, Azory, Madeira, Rusko - evropská část po pohoří Ural a řeku Ural, Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy, Tunisko, Turecko, ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy

Jak se u CK pojistit?

Pokud máte o zprostředkování zahraničního cestovního pojištění u pojišťovny UNIQA zájem, nezapomeňte to uvést v přihlášce. Uzavírka zprostředkování pojištění je přibližně 2 týdny před termínem zájezdu. Kartičku o pojištění obdržíte emailem se smlouvou.

Připojištění jízdního kola/elektrokola

V rámci produktu UNIQA STANDARD a UNIQA SPORT není zahrnuto speciální připojištění kola. Klasické jízdní kolo je pojišťovnou bráno jako zavazadlo, více informací ohledně pojistného plnění včetně výluk najdete ve VOP, část E - Pojištění cestovních zavazadel. Elektrokola jsou ve výlukách z pojištění, tyto produkty se na ně tedy nevztahují vůbec. Pokud chcete mít své kolo pojištěné, doporučujeme si sjednat speciální pojištění kol (či elektrokol).

Časté dotazy

Jak mám řešit pojistnou událost?

Pojistnou událost řešíte přímo s pojišťovnou UNIQA. Řešíte-li nouzovou situaci přímo na zájezdě, kontaktujte nejprve asistenční službu (telefon je uveden na kartičce pojištění), která zvolí optimální další postup. V případě pojistné události, která nebyla uhrazena prostřednictvím asistenční služby, je třeba po návratu zaslat na pojišťovnu bez zbytečného odkladu řádně vyplněný formulář "Oznámení pojistné události" potvrzený od CK včetně další předepsané dokumentace na adresu: UNIQA pojišťovna, a.s., oddělení cestovního pojištění, Evropská 136, 160 12 Praha 6. Je možné využít online hlášení škod přímo na webu pojišťovny Hlášení škod.

Co kryje pojištění storna?

Pojištění storna kryje náklady na stornovací poplatky do výše až 80% v případě, že některý z vážných důvodů uvedených v pojistných podmínkách Vám zhatí účast na zájezdu. Jedná se především o zdravotní důvody, ale také například ztrátu zaměstnání nebo poškození majetku živelnou událostí nebo trestným činem. Podrobné informace naleznete v Části F (Pojištění stornovacích poplatků) ve všeobecných pojistných podmínkách

Je možné sjednat samostatné pojištění storna?

Pojištění storna je součástí cestovního pojištění a nelze sjednat samostatně.

Kdy nejpozději je možné sjednat cestovní pojištění?

Pojištění lze sjednat před, současně nebo následující den po zaplacení plné ceny zájezdu. Současně platí, že přes nás lze pojištění sjednat pouze do doby odeslání seznamu pojištěných na pojišťovnu, což děláme cca dva týdny před odjezdem zájezdu. V případě, že již nelze sjednat pojištění přes nás, doporučujeme sjednat si pojištění individuálně u jakékoliv komerční pojišťovny.

Kryje pojištění UNIQA i náklady na léčbu onemocnění COVID v zahraničí?

Pojištění se vztahuje na krytí COVID ve všech barevně označených kategoriích. Jedinou podmínkou je, aby u dané destinace nebylo explicitně uvedeno nedoporučení či zákaz cestovat ze strany MZV. Samotné barevné označení není pro pojišťovnu směrodatné.

Platí cestovní pojištění i v zemi, kam je výslovně nedoporučeno nebo zakázáno cestovat?

Ne, pojištění v těchto zemích není platné.
Pokud dojde ke změně k horšímu až v průběhu zájezdu, tak pojištění platí, protože klienti vycestovali do země v době, kdy ještě nebyla na seznamu nedoporučených zemí

Vztahuje se pojištění i na nařízenou karanténu v zahraničí?

V případě pozitivního testu na infekční onemocnění v zahraničí a následného povinného umístění do karantény jsou hrazeny náklady na ubytování ve výši 2 500 Kč/osoba/den do maximální výše 30 000 Kč. Náklady na cestu zpět do ČR zajistí asistenční služba z limitu repatriačních nákladů.

Pokud mám nařízenou preventivní karanténu (nemám pozitivní výsledek testu) a nemohu kvůli tomu odjet na zájezd, kryje to pojištění stornovacích poplatků?

Preventivní ( i v případě, že je nařízená) karanténa není předmětem pojištění.

Evropský zdravotní průkaz

Čeští turisté mají od 1.5.2004 na základě Nařízení 1408/72 Rady (EEC) při pobytu v jiné členské zemi Evropské unie nárok na nutnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny. Tento nárok se vztahuje i na některé nečlenské země. Ošetření na Evropský zdravotní průkaz můžete využít pouze ve státních zdravotních zařízení, je nutné počítat s případnou spoluúčastí při ošetření. Více informací k ošetření na Evropský průkaz zdravotního pojištění - Kancelář zdravotního pojištění a Evropská komise.