POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU

V ceně zájezdů není zahrnuto pojištění storna zájezdu.

Generali logoÚčastníkům zájezdů CK Alpina nabízíme možnost zprostředkování pojištění storna zájezdu u pojišťovny Generali, a.s.

Pojištění storna zájezdu je možné si sjednat pouze spolu s pojištěním léčebných výloh v zahraničí.

Připojištění se vztahuje na zrušení zájezdu ze strany klienta, a to na události definované ve zvláštních pojistných podmínkách (např. vážné akutní onemocnění pojištěného, vážný úraz, smrt manžela, manželky, dětí apod.) Pojištění je nutné sjednat a uhradit před nebo současně se zaplacením doplatku. Pojištění storna zájezdu končí nastoupením cesty nebo zrušením dané cesty pojištěným.

Veškeré podrobnosti o pojištění storna zájezdu spolu se všeobecnými podmínkami najdete zde: Všeobecné a zvláštní podmínky pro cestovní pojištění Generali (PDF). Doporučujeme důkladně si pročíst oddíl VII. Všeobecné podmínky pro pojištění pro případ zrušení cesty nebo přerušení nastoupené cesty, článek 1 - 8.


Pojištění pro případ zrušení cesty (storno zájezdu)

Zájezd v hodnotě Pojistná částka/limit pojistného plnění (LPP) Pojistné za zájezd/jednorázový příplatek
do 12 500 Kč 80 % nákladů, max. 10 000 Kč 150 Kč
do 25 000 Kč 80 % nákladů, max. 20 000 Kč 300 Kč
do 37 500 Kč 80 % nákladů, max. 30 000 Kč 450 Kč
do 62 500 Kč 80 % nákladů, max. 50 000 Kč 750 Kč
do 87 500 Kč 80 % nákladů, max. 70 000 Kč 1050 Kč

Maximální limit pojistného plnění (LPP) platí pro jednu osobu a jednu cestu, s počtem pojištěných osob se nenavyšuje.

Pokud je na jedné smlouvě uvedeno více osob, pojištění storna zájezdu mohou uplatnit pouze ty osoby, které mají toto pojištění sjednané. Společnou pojistnou smlouvu lze sjednat nejvýše pro 5 osob. Pokud jedné osobě na společné smlouvě vznikne pojistná událost, pak všechny osoby, které mají sjednané pojištění storna zájezdu a jsou uvedené na této smlouvě, jsou oprávněné také uplatnit pojištění storna.

Maximální limit pojistného plnění pro jednu osobu se obvykle sjednává do takové výše, aby pokrýval plnou cenu zájezdu, např. k zájezdu v hodnotě 16 000 Kč náleží pojištění storna s limitem pojistného plnění 20 000 Kč. V tomto případě při stanovení výše odškodnění pojišťovna vychází z ceny zájezdu.

Maximální limit pojistného plnění pro jednu osobu lze sjednat i nižší než je celková cena zájezdu, např. pro zájezd v hodnotě 15 000 Kč lze sjednat pojištění storna zájezdu s maximálním limitem pojistného plnění 10 000 Kč. Při stanovení výše odškodnění pak pojišťovna vychází z maximálního sjednaného limitu pojistného plnění, nikoliv z ceny zájezdu.

V případě, že nastane pojistná událost pro storno, postupujte dle návodu zde: Uplatnění pojištění storna

 

©2018 CK Alpina - zájezdy a dovolená | e-mail ck@alpina.cz | telefon +420 548 522 652 | mobil +420 777 257 462 (+420 777ALPINA) | webdesign | odkazy