Pojištění storna zájezdu

V ceně zájezdů není zahrnuto pojištění storna zájezdu.

Generali logoÚčastníkům zájezdů CK Alpina jsme do 30. 6. 2021 nabízeli možnost zprostředkování pojištění storna zájezdu u pojišťovny Generali Česká pojišťovna, a.s. Pojištění storna zájezdu je možné si sjednat pouze spolu s cestovním pojištěním.

Abyste měli kryty veškeré činnosti v rámci programu zájezdů, nabízíme vám balíček cestovního pojištění UNIVERSAL. Více k rozsahu pojistného krytí na stránce zahraniční cestovní pojištění.

Máte přesto zájem pouze o pojištění storna zájezdu? Pak vám nabízíme speciální balíček pojištění storna s pojištěním léčebných výloh EASY.

Pojistné podmínky Generali Česká pojišťovna, a.s. najdete na Všeobecné a zvláštní podmínky pro cestovní pojištění 2016/03-02.

Pojištění storna zájezdu

Připojištění storna se vztahuje na zrušení zájezdu ze strany klienta, a to na události definované ve zvláštních pojistných podmínkách v oddíle XV (např. vážné akutní onemocnění pojištěného, vážný úraz, smrt manžela, manželky, dětí apod.). Pojištění je nutné sjednat a uhradit před nebo současně se zaplacením doplatku. Pojištění storna zájezdu končí nastoupením cesty nebo zrušením dané cesty pojištěným.

Ceny a limity pojištění storna zájezdu

Pojištění storna zájezdu

Zájezd v hodnotě Pojistná částka/limit pojistného plnění (LPP) Pojistné za zájezd/jednorázový příplatek
do 12 500 Kč 80 % nákladů, max. 10 000 Kč 140 Kč
do 25 000 Kč 80 % nákladů, max. 20 000 Kč 280 Kč
do 37 500 Kč 80 % nákladů, max. 30 000 Kč 420 Kč
do 50 000 Kč 80 % nákladů, max. 40 000 Kč 560 Kč
do 62 500 Kč 80 % nákladů, max. 50 000 Kč 700 Kč
do 75 000 Kč 80 % nákladů, max. 60 000 Kč 840 Kč
do 87 500 Kč 80 % nákladů, max. 70 000 Kč 980 Kč
do 100 000 Kč 80 % nákladů, max. 80 000 Kč 1120 Kč
do 112 500 Kč 80 % nákladů, max. 90 000 Kč 1260 Kč
do 125 000 Kč 80 % nákladů, max. 100 000 Kč 1400 Kč

Co byste měli vědět o pojištění storna

Maximální limit pojistného plnění (LPP) platí pro jednu osobu a jednu cestu, s počtem pojištěných osob se nenavyšuje.

Pokud je na jedné smlouvě uvedeno více osob, pojištění storna zájezdu mohou uplatnit pouze ty osoby, které mají toto pojištění sjednané. Společnou pojistnou smlouvu lze sjednat nejvýše pro 5 osob. Pokud jedné osobě na společné smlouvě vznikne pojistná událost, pak všechny osoby, které mají sjednané pojištění storna zájezdu a jsou uvedené na této smlouvě, jsou oprávněné také uplatnit pojištění storna.

Maximální limit pojistného plnění pro jednu osobu se obvykle sjednává do takové výše, aby pokrýval plnou cenu zájezdu, např. k zájezdu v hodnotě 16 000 Kč náleží pojištění storna s limitem pojistného plnění 20 000 Kč. V tomto případě při stanovení výše odškodnění pojišťovna vychází z ceny zájezdu.

Maximální limit pojistného plnění pro jednu osobu lze sjednat i nižší než je celková cena zájezdu, např. pro zájezd v hodnotě 15 000 Kč lze sjednat pojištění storna zájezdu s maximálním limitem pojistného plnění 10 000 Kč. Při stanovení výše odškodnění pak pojišťovna vychází z maximálního sjednaného limitu pojistného plnění, nikoliv z ceny zájezdu.

V případě, že nastane pojistná událost pro storno, postupujte dle návodu: Uplatnění pojištění storna

Balíček pojištění storna + pojištění léčebných výloh EASY

Pokud máte zájem pouze o pojištění storna zájezdu, můžete si sjednat speciální balíček pojištění: pojištění storna v kombinaci s minimálním pojištění léčebných výloh EASY.

Upozorňujeme, že pojištění EASY není úplné cestovní pojištění - nezahrnuje pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění atd. Pojištění EASY nekryje veškeré činnosti v rámci programu zájezdů CK Alpina. Nabízíme vám však optimální variantu pro to, abyste si mohli sjednat pojištění storna za příznivou cenu.

Ceny a limity pojištění léčebných výloh EASY

Léčebné výlohy včetně repatriace Hrazeny jsou náklady na ošetření vzniklé v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, tzn. lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přeprava do nemocničního zařízení, repatriace pojištěného, v případě, že nebude moci ze zdravotních důvodů odcestovat do ČR původně plánovaným prostředkem, repatriaci v případě úmrtí pojištěné osoby. max. krytí do 3 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření Hrazeny jsou nezbytné náklady na akutní zubní ošetření v důsledku úrazu nebo první pomoci. max. krytí do 10 000 Kč
Přivolání opatrovníka Přivolání opatrovníka pro pojištěnou osobu, která zůstane v zahraničí ze závažného důvodu bez osoby blízké. Hrazeny jsou náklady na cestu a pobyt přivolaného opatrovníka a v případě předčasného nebo pozdějšího návratu ze zahraničí také náklady na cestu i pro pojištěnou osobu. max. krytí do 50 000 Kč

Výpočet částky při sjednání pouze pojištění storna zájezdu:
Pojistná zóna 1 (Evropa): 15 Kč x počet dnů zájezdu + cena vybraného pojištění storna
Pojistná zóna 2 (svět): 25 Kč x počet dnů zájezdu + cena vybraného pojištění storna