Julské Alpy - ferraty

Zajištěné cesty v nejvyšších slovinských horách (Slovinsko, Itálie)

Objednávka zájezdu

Rekapitulace zájezdu

Objednávka zájezdu