Kyrgyzstán - horská turistika

Krajem pasteveckých údolí pod zaledněnými štíty Ťan-Šanu

Objednávka zájezdu

Rekapitulace zájezdu

Objednávka zájezdu