Slovenský kras na kole

Cyklistika největší krasovou oblastí v Evropě

Slovenský kras patří mezi nejmladší národní parky na Slovensku a společně s Národním parkem Aggtelecký kras na maďarské straně je největší krasovou planinovou oblastí v Evropě. Jako jedna ze 4 biosférických rezervací na území našich sousedů je zapsán v seznamu světového dědictví UNESCO, kam byla zařazena i většina jeho jeskyní. Právě ty jsou svou velkostí i různorodostí velice unikátní, stejně jako krajina samotného Krasu, tvořena osmi vápencovými náhorními planinami oddělenými hlubokými údolími s množstvím podzemních i povrchových krasových jevů. Oblast je bohatá na vzácná rostlinná společenstva a celkově patří k nejkrásnějším, přesto turisty méně navštěvovaným, oblastem Slovenska.

Na kole se necháme okouzlit krásnou přírodou Plešivecké, Silické a Zádielské planiny. Navštívíme několik unikátních jeskyní zapsaných v UNESCO: Ochtinskou aragonitovou jeskyni se specifickou krápníkovou výzdobou, tzv. aragonitem a největší jeskyni Krasu Domica s možností plavby po řece Styx. Z vyhlídky si prohlédneme nejníže položenou ledovou jeskyni na světě Silickou lednici, panoramou malebné krajiny se necháme unést z několika skalních vyhlídek i ze zříceniny Turnianskeho hradu a zrelaxujeme v letním koupališti v Rožňavě.

Jezdit budeme přes planiny v terénu pro horská kola, převážně po lesních cestách a cyklotrasách. Návraty povedou převážně po okreskách a asfaltu. Denní etapy jsou dlouhé okolo 55 km. Zdoláme při nich převýšení přibližně 600-950 m nahoru, a to samé dolů. Ubytováni budeme v srdci Slovenského Krasu v penzionu v Krásnohorské Dlhé Lúke s překrásným okolím, kde nám připraví výbornou domácí polopenzi. Vyrážet na výlety budeme jen s malým batůžkem se svačinkou, a po cestě se také občerstvíme v místních chatách a hospůdkách. Jakoukoli etapu je možné vynechat a udělat si místo ní vlastní výlet nebo volný den pro odpočinek.

Program zájezdu

  • 1. den: Sraz kolem 13 hod na parkovišti nedaleko obce Štítník. Prohlídka unikátní Ochtinské aragonitové jeskyně s velice specifickou krápníkovou výzdobou, tzv. aragonitem (UNESCO). Přejezd do vesničky Krásnohorská Dlhá Lúka do penzionu Jozefína, ubytování, večeře a seznamovací večírek.
  • 2. den: Plešivecká Planina: Údolím řeky Slaná přes Vyšný Hámor do obce Plešivec. Postupné stoupání na vrcholovou pláň. Srdcem planiny překrásnou krajinou střídavých lesů a luk kolem propasti Zvonivá jama až na vyhlídku Gerlašská skala (752 m). Sjezd do obce Honce, podhůřím Volovských vrchů do Rožňavy. Zasloužený relax v místním letním koupališti. (↔  60 km, ↑ 950 m, ↓ 950 m)
  • 3. den: Silická Planina: Na kolech do Jablonovského sedla (535 m). Východní částí planiny až na vyhlídku Dievčenská skala (660 m) přes planinu dál do obce Silica k nejníže položené ledové jeskyni na světe Silické lednici (UNESCO). (↔  55 km, ↑ 600 m, ↓ 600 m)
  • 4. den: Zádielska Planina: Přes vesničky Lúčka s unikátní zříceninou husitského kostela a Bôrka, následně Bakšovou dolinou do údolí Blatného potoka. Přes NPR Zádielska tieňava a pod NPR Havrania skala výjezd na vrchol planiny. Sjezd kolem 5 Hájských vodopádů stejnojmennou dolinou pod Turniansky hrad. Možnost pěšího výstupu na hradní zříceninu (1 hod, ↑ 150 m, ↓ 150 m). Údolím pevně semknutým planinami se všech stran k Hrhovským rybníkům. (↔  55 km, ↑ 950 m, ↓ 1050 m)
  • 5. den: Sbalení a dopolední odjezd vlastními vozy do Plešivce. Na kolech výjezd na vrchol planiny do obce Silická Březová. Kolem propasti Bezodná ľadnica přes Kečovo až na hranici s maďarským NP Aggtelek k největší jeskyni Slovenského krasu Domici. Prohlídka jeskyně s možností plavby po řece Styx. Sjezd přes Dlhou Ves zpět do Plešivce. (↔  25 km, ↑ 550 m, ↓ 550 m)

Ubytování

Spát budeme 4x v penzionu Jozefína v 2-4lůžkových pokojích. Dvoulůžkový pokoj garantujeme za příplatek 400 Kč/osoba. V areálu penzionu se nachází dva altány s krbem, k dispozici jsou tři velké kuchyně, sportoviště a dětské hřiště. Parkování je v areálu penzionu zdarma.

Stravování

V restauraci nám připraví výtečnou domácí polopenzi. Snídané je formou švédských stolů, na večeři je polévka a hlavní jídlo. Polopenze začíná 1. den večeří a končí 5. den snídaní. Večer můžeme posedět v baru nebo venku u krbu. Obědy budeme řešit formou svačiny nebo návštěvou hospůdek po cestě. Jídlo na svačiny a něco na opečení na oheň si můžete přivézt z domu nebo koupit v obchodě v Krásnohorské Dlhé Lúke nebo v supermarketu Rožňavě.

CHARAKTERISTIKA A NÁROČNOST 3


Jezdit budeme přes planiny v terénu pro horská kola, převážně po lesních cestách, cyklotrasách. Návraty povedou převážně po okreskách a asfaltu. Denní etapy jsou dlouhé většinou 55-60 km. Zdoláme při nich převýšení přibližně 600-950 m nahoru, a to samé dolů. Vyrážet na výlety budeme jen s malým batůžkem se svačinkou, a po cestě se také občerstvíme v místních chatách a hospůdkách. Jakoukoli etapu je možné vynechat a udělat si místo ní vlastní výlet nebo volný den pro odpočinek.

Slovenský kras na kole

Slovenský kras na kole