Pobřeží Korsiky na kole

Ostrov tisíce vůní - cykloturistika přes hory i kolem moře

Překrásný ostrov Korsika je oprávněně zván Perlou Středomoří. Krajina se tu mění už po několika kilometrech nebo s přibývající nadmořskou výškou a nabízí neuvěřitelné množství přírodních, historických a kulturních zajímavostí. Páteř Korsiky tvoří impozantní hory s řadou dvoutisícových vrcholů a malebnými jezírky. Do moře pospíchají průzračné bystřiny a říčky, které vymodelovaly nádherné kaskády nebo se skryly v tajemných hlubokých soutěskách. Pásmo alpských luk se salašemi a volně se pasoucími stády koní, ovcí, koz a krav střídají hluboké lesy, které níže přecházejí v nízkou macchii, jejíž omamná, těžká vůně je pro Korsiku tak charakteristická. Pohnutá až krutá historie Korsiky zde zanechala stopy v podobě nespočtu románských kostelíků, pobřežních strážních věží, pevností z doby, kdy byla Korsika pod nadvládou Pisy a Janova, a kamenných klenutých mostů. Vesničky se před nájezdníky usadily ve svazích vysoko nad mořem a návštěvníky ohromí středověkými úzkými dlážděnými uličkami a schodišti mezi kamennými domy.

Pojedeme po západním pobřeží od Cap Corse k Proprianu, několikrát zavítáme do hornatého vnitrozemí, odpočineme si v malebném zálivu Valinco s perfektním koupáním v moři a navštívíme perly Korsiky - města Calvi a Bonifacio. V závěru přejedeme přes jedinečné sedlo Bavella (1218 m) na východní pobřeží do Solenzary a Bastie. Díky kolu se dostaneme do míst, kam je pěšky daleko a autobus po úzkých silničkách neprojede. Osvěžení nabídnou čisté říčky Fango a Solenzara či potoky s tůněmi a vodopády.

Zájezd má 2 varianty náročnosti, ze kterých si lze v jednotlivé dny vybírat. Varianta A je navržena pro pohodáře, kteří se nehoní za kilometry, chtějí si užít moře, ocení krásnou přírodu, historické i technické zajímavosti a občas rádi posedí v kavárničce nebo v restauraci. Denní trasy nepřesáhnou 55 km a převýšení 750 m. Varianta B je vhodná především pro ty, kteří chtějí poznat krásy Korsiky aktivně ze sedla kola. Délka tras je 40-95 km, převýšení zpravidla kolem 1000 m. Nocovat budeme v kempech na pobřeží v blízkosti hezkých pláží a dostaneme polopenzi z naší polní kuchyně.

S realizací zájezdů do Francie počítáme! Kvůli drobným změnám podmínek při vjezdu do země nebo při návratu domů zájezdy rušit nebudeme. Francie je otevřená turistům, služby, restaurace a ubytování fungují - opatření ve Francii.
Aktuální povinnosti - vstup do Francie: splnění jedné ze tří podmínek: negativní antigenní nebo PCR test (72 hod), dokončené očkování, prodělání Covidu (6 měsíců); výjimka pro děti do 11 let (podrobnosti mzv.cz). Návrat do ČR antigenní test ve Francii;vyplnění elektronického příjezdového formuláře před návratem; po návratu do ČR samoizolace ukončená negativním PCR testem provedeným nejdříve 5. den po návratu; výjimky z testů i samoizolace po dokončeném očkování nebo po prodělání Covidu. Splnění návratových podmínek není při pozemní dopravě kontrolováno.

Program zájezdu

 • 1. den: Předpokládaný odjezd kolem 12 hod z Brna, přejezd přes Rakousko do Itálie.
 • 2. den: Ranní trajekt z Livorna na Korsiku do Bastie. A: Ze sedla Col de Teghime přes vinařské Patrimonio anebo panoramatickou horskou silničkou do malebného přístavního města St-Florent: prodejna vinařství Domaine Lazzarini, citadela a hráči pétanque (↔ 20 km, ↓ 550 m, profil). B: Navíc z Patrimonia na Cap Corse do Nonzy se strážní věží ze zelené břidlice a zpět do St-Florent (↔ +25 km, ↑ +200 m, ↓ +200 m, profil).*
 • 3. den: Okruh krajem Nebbio: A: Ze St-Florent mezi vinicemi okolo katedrály Santa Maria Assunta, prohlídka obce Oletta, románský kostelík z roku 1280 San Michele de Murato, menhiry v Piève, osvěžení v tůni u vodopádu a malebné podhorské vsi s výhledy (↔ 55 km, ↑ 750 m, ↓ 750 m, profil). B: Navíc zajížďka k nádherné odlehlé pláži Lotto s bílým pískem (↔ +35 km, ↑ +500 m, ↓ +500 m). Alternativně výlet na Cap Corse k Tour de Séneque (↔ 95 km, ↑ 1000 m, ↓ 1000 m).
 • 4. den: A: Z Belgodère nad úrodným krajem Balagne přes vesničky nad vinicemi a olivovými sady, církevní komplex Montemaggiore a Calenzanu do kempu v Calvi (↔ 50 km, ↑ 400 m, ↓ 600 m). B: Navíc dvě orlí hnízda: Speloncato a Sant Antonino zapsané na seznam nejkrásnějších francouzských obcí (↔ +10 km, ↑ +300 m, ↓ +300 m, profil).
 • 5. den: A: Po divokém skalnatém pobřeží úzkou silničkou s výhledy na moře a zátoky do údolí řeky Fango, koupání v kaskádách a tůních se sluncem prohřátou čirou vodou. Dál autobusem silnicí zařezanou do skal vysoko nad zálivem Girolata do Porta (↔ 45 km, ↑ 350 m, ↓ 350 m, profil). B: Celá etapa na kole z Calvi do Porta (↔ 95 km, ↑ 950 m, ↓ 950 m).
 • 6. den: A: Pěší výšlap k salaším Radule, možnost koupání v kaskádách pod vodopády (2 hod, ↑ 150 m, ↓ 150 m, lze vynechat). Vyhlídkový sjezd z nejvyššího korsického silničního průsmyku Col de Vergio (1477 m) do Porta borovým lesem, cestou kaskády Aitone a letoviska Evisa a Ota (↔ 35 km, ↑ 200 m, ↓ 1650 m). B: Od moře na nejvyšší korsický silniční průsmyk Col de Verghio (1477 m) na kole (↔ +35 km, ↑ +1450 m, profil). Prohlídka Porta, hospůdky a krásný výhled z janovské strážní věže. Alternativně pěšky soutěskou Spelunca z Evisy do Oty či půldenní fakultativní výlet lodí za mořskou faunou na poloostrově Scandola. V podvečer možnost projížďky lodí pod skalami Calanche.
 • 7. den: Výjezd červenými skalami Calanche (UNESCO) do malebné vesnice Piana, sjezd do Carghèse a po pobřeží do Sagone (↔ 50 km, ↑ 700 m, ↓ 700 m, profil). Po koupání na písečné pláži přesun autobusem do oblasti Ollmeto-Plage v malebném zálivu Valinco. 4 (termín 6852), resp. 3 noci (termín 685) v kempu u jedné z nejkrásnějších korsických pláží.
 • 8. den: Celodenní autobusový výlet do Bonifacia, jedinečného města na bílém útesu. Obchody se suvenýry, restaurace, kavárny, fakultativní výlet lodí na ostrůvek Lavezzi (koupání) nebo k jeskyním pod městem.
 • 9. den: Krajem l'Alta Rocca: A: Od vodní nádrže l'Ospédale horskou silnicí kolem nejvyššího korsického vodopádu Piscia di Gallo (pěšky 2 hod) do letoviska Zonza. Sjezd přes Levii (Archeologické muzeum) a Sante-Lucie-de-Tallano až k soumarskému mostu Spin a Cavallu přes říčku Rizzanèse s možností osvěžení (↔ 50 km, ↑ 300 m, ↓ 1150 m, profil). B: Na kole až do kempu: Ze Zonzy překrásnou krajinou a horské vsi Quenza a Aullène a přes průsmyk Col de St Eustache (995 m). Cestou výborné koupání v tůni potoku Asinao (↔ 85 km, ↑ 850 m, ↓ 1750 m, profil).
 • 10. den: A: Nejvýznamnější prehistorické naleziště na Korsice Filitosa, starobylé Sollacaro (500 m), výhledy na záliv Valinco (↔ 30 km, ↑ 500 m, ↓ 500 m, profil). B: Z Filitosy přes poklidnou ves Pila-Canale a vyhlídková sedla Bocca di Chenova a Bocca d'Argehllaju (↔ 55 km, ↑ 800 m, ↓ 800 m, profil).
 • 11. den: Výšlap do sedla Bavella (1218 m) pod fantastickými skalními jehlami, sjezd s neskutečnými výhledy ke známým kaskádám Polishellu a přes Col de Larone (608 m) kolem řeky k moři u města Solenzara. Cestou řada míst ke koupání (↔ 40 km, ↑ 500 m, ↓ 1350 m, profil). Noc v kempu s písčitou pláží u Bastie.
 • 12. den: Au revoir, Corse! Rozloučení s mořem dopoledním koupáním. Přejezd autobusem do Bastie, trajekt do Livorna. Noční přejezd Itálie.*
 • 13. den: Příjezd do Brna dopoledne.

(*) Poznámka: Program na tento den může být v průběhu sezóny upraven v závislosti na konkrétním trajektu, kterým pojedeme.

Zájezd č. 685 nemá 10. den programu.

Nocování

10x (9x u zájezdů č. 685) v kempech na pobřeží ve vlastních stanech, z toho 2x v St-Florent (wifi, bazén), 1x v Calvi (wifi; kemp je vzdálený od moře cca 7 km, ale k dispozici je bazén), 2x v Portu (wifi, bazén), 4x (3x u zájezdů č. 685) v Abbartellu (wifi v kempu není) a 1x u Bastie (wifi). Kempy na Korsice mají slušný standard.

Stravování

Připravíme vám polopenzi z naší polní kuchyně. Polopenze začíná 2. den večeří a končí 12. den (11. den u zájezdů č. 685) snídaní. Téměř denně lze obědvat v restauracích, ceny jsou od 6 € (sýrové talíře nebo polévka či saláty), denní menu od 14 €, za mořské plody a korsické speciality zaplatíme více. Menší obchody a pekařství potkáme cestou denně. Korsické produkty (sýry, uzeniny, víno apod.) jsou sice dražší, ale také výrazně lepší než potraviny dovážené vesměs z kontinentální Francie. Ceny jsou asi o 30 % vyšší než u nás.

Pobřeží Korsiky na kole

Pobřeží Korsiky na kole