Makedonie na kole

Nejhezčí jezera, vysoké hory, města i vesničky, monastýry i mešity

Pojeďte do míst, kde se v průzračných jezerech zrcadlí vedle vysokých vrcholků hor pravoslavné kostelíky, kde hladinu jezer čeří hejna pelikánů a kormoránů, do míst, kde přátelští lidé a minimum zahraničních turistů jsou dosud realitou. Navštivte s námi nitro tajemné Makedonie, jednoho z nejkrásnějších koutů Balkánu, dříve, než si jej najde masový turismus.

Čeká nás jízda podél horských vodních kanálů po úbočí pohoří Šar Planina, v němž při pěší túře můžeme vystoupat na druhý nejvyšší makedonský vrchol - Titov Vrv (2748 m). Projedeme hory i vesnice malebného NP Mavrovo a vápencové pohoří Galičica rozkládající se mezi nejhlubším jezerem Balkánu, Ohridským, a jezerem Prespanským. Podíváme se i za hranice do Albánie a na kole či pěšky vystoupáme na masív Pelister. Program si zpestříme i prohlídkami památek či plavbou přes malebné jezero Matka.

Zájezd tvoří zejména jednodenní cyklotúry, které jsou občas prostřídány pěšími výlety a poznáváním přírody, historie a kultury s ochutnáváním výborné makedonské kuchyně a místních vín. Na etapy a výlety budeme vyrážet nalehko. Celkově středně náročné trasy jsou dlouhé většinou 30-60 km, některé lze zkrátit, u některých je možné si zase přidávat. Denní převýšení je velmi různorodé, nastoupáme převážně od 350 do 1000 m, sjezdy bývají však delší, nejčastěji 700-1500 m. Většinu etap lze vynechat a zařadit si odpočinek či vlastní program. Ubytovaní budeme celkem na 4 místech - ve 2 hotelech, penzionu a hostelu. Dopravu a ubytování máme společné s turistickým zájezdem Krásy hor a jezer Makedonie, ke kterému se můžeme kterýkoliv den přidat.

S realizací letních i zimních zájezdů do Makedonie počítáme! Kvůli drobným změnám podmínek při vjezdu do země nebo při návratu domů zájezdy rušit nebudeme. Makedonie je otevřená turistům, služby, restaurace i ubytování fungují.
Aktuální povinnosti - vstup do Makedonie: vstup pro občany ČR není omezen (podrobnosti mzv.cz). Návrat do ČR: vyplnění elektronického příjezdového formuláře před návratem; lidé s dokončeným očkováním nebo po prodělání Covidu: bez dalších povinností; ostatní: antigenní test před odjezdem ze země a po návratu do ČR samoizolace ukončená negativním PCR testem provedeným nejdříve 5. den po návratu. Splnění návratových podmínek není při pozemní dopravě kontrolováno.

Program zájezdu

 • 1. den: Předpokládaný odjezd z Brna kolem 13 hod přes Bratislavu, Maďarsko a noční Srbsko.
 • 2. den: Dopolední příjezd do Makedonie. Atraktivní skalnatý kaňon řeky Tresky s malebným jezerem Matka. Výlet lodí přes jezero s prohlídkou jeskyně Vrelo. Na kole úbočím do Skopje s možným výjezdem na kříž Milenium (1066 m), výhled na hlavní město, sjezd do metropole a prohlídka centra (↔ 40 km, ↑ 950 m, ↓ 1000 m). Večer přejezd autobusem do horského střediska Popova Šapka, ubytování v hotelu na 2 noci.
 • 3. den: Pěší túra po výhledovém hřebeni na nejvyšší vrchol pohoří Šar Planina a druhý nejvyšší vrchol Makedonie Titov Vrv (2747 m) (8 hod, ↑ 1450 m, ↓ 1450 m). Alternativní cyklistický program po MTB trasách okolo Popovy Šapky (↔ 20 km, ↑ 400 m, ↓ 400 m).
 • 4. den: Etapa úbočím Šar Planiny, sjezd ke kanálu napájejícího Mavrovo jezero, úžasné výhledy do údolí řeky Vardar, sjezd na okraj Gostivaru (↔ 60 km, ↑ 350 m, ↓ 1550 m). Busem do NP Mavrovo s jezerem se starým potopeným kostelem sv. Nikola. Alternativně na kole po malebných stezkách NP Mavrovo až do Mavrova (↔ +40 km, ↑ +750 m, ↓ +350 m). Ubytování v penzionu v Mavrovu na 2 noci.
 • 5. den: Kolem jezera do Mavrovo Anovi, stoupání na vodovodní kanál přes Bogdevo, Krakornicu a Strezimir. Vyhlídkový kříž nad údolím a panoramatické pohledy na nejvyšší vrchol Makedonie, magický Golem Korab (2764 m) na hranici s Albánií (↔ 50 km, ↑ 600 m, ↓ 900 m). Nebo individuálně pohodová cyklotúra okolo jezera Mavrovo (↔ 35 km, ↑ 200 m, ↓ 200 m).
 • 6. den: Výjezd do sedla pod Carevec, zájemci navíc dolů do horské vesnice Galičnik a zpět. Po nádherných opuštěných vlnících se pláních s ovcemi, s krásnými výhledy a se zastávkou v salaši až do vsi Lazaropole. Sjezd do údolí, přes klenutý kamenný most nad kaňonem až k ústí Malé reky s možností koupání (↔ 55 km, ↑ 1400 m, ↓ 2050 m, možnost zkrátit na ↔ 50 km, ↑ 600 m, ↓ 1250 m, s Galičnikem ↔ 75 km, ↑ 1750 m, ↓ 2400 m). Přejezd do Ohridu, ubytování v hostelu na 3 noci.
 • 7. den: Na kolech po albánské straně Ohridského jezera po hřbetu Malesia e Mokres nad západním břehem s nádhernými výhledy, sjezd k jezeru a do Pogradce s možnostmi koupání. Návrat do Makedonie k nejslavnějšímu makedonskému monastýru Sv. Naum (↔ 40 km, ↑ 600 m, ↓ 900 m). Makedonská perla Ohrid - krátká prohlídka města - pevnost Samuil s hradbami, chrám sv. Klimenta, nádherný kostelík sv. Jovan Kaneo u jezera.
 • 8. den: Koupání na pláži ve Stenje. Autobusem do sedla Lipona livada (1568 m). Na kole přes NP Galičica po kvalitních MTB trasách s výhledy na Ohridské jezero na jedné straně a Velké Prespanské jezero na druhé, sjezd do Ohridu. (↔ 35 km, ↑ 350 m, ↓ 1200 m) Alternativně možné přidat výjezd po asfaltu od Prespanského jezera do sedla Lipona livada (↔ +15 km, ↑ 700 m).
 • 9. den: Přesun pod NP Pelister. Na kole podél Prespanského jezera (850 m) s možností koupání a občerstvení v restauracích na pláži. Úžasné výhledy na vrchol Pelister (2601 m), NP Galičica s vrcholem Magaro (2254 m). Od jezera stoupání do sedla Gjavato (1200 m) a sjezd po staré nepoužívané dlážděné cestě k přehradě Streževo (750 m). (↔ 50 km, ↑ 600 m, ↓ 600 m)
 • 10. den: Pěší výstup na vrchol Pelister (2601 m) (8 hod, ↑ 1450 m, ↓ 1450 m). Nebo výjezd na kole do masívu Pelister (↔ 20-35 km, ↑ 700-1000 m, ↓ 700-1000 m). Alternativně odpočinek a sjezd od hotelu do Bitoly (↔ 15 km, ↓ 750 m). Krátká prohlídka historické Bitoly s minarety mešit. Možnost koupání, odjezd z Makedonie, noční přejezd přes Srbsko.
 • 11. den: Příjezd přes Bratislavu do Brna kolem 17 hod.

Ubytování

Ubytovaní budeme na 4 místech: 2x v hotelu na Popově Šapce, 2x v penzionu v Mavrovu - převážně ve 3-4lůžkových pokojích, sociální zařízení je vlastní na Popově Šapce a sdílené více pokoji v Mavrovu, 3x v hostelu v Ohridu ve vícelůžkových pokojích se společným sociálním zařízením. Poslední noc v pohoří Pelister spíme 1x v luxusnějším horském hotelu ve 2lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Za příplatek 1200 Kč/os. vám zajistíme 2lůžkový pokoj po celou dobu zájezdu, svůj zájem o něj uveďte již v přihlášce.

Stravování

V ceně zájezdu je snídaně. Na všech místech ubytování je možnost večeří v restauracích včetně vyzkoušení místních specialit. Potraviny lze na místě dokupovat při přejezdu 4. den, v Ohridu 6., 7. a 8. den, v Bitole 9. den. Ceny za potraviny v Makedonii jsou srovnatelné s ČR nebo mírně nižší, totéž platí o cenách jídel v restauracích. Je zbytečné vozit do Makedonie velké zásoby stravy z ČR, vhodné je vzít studenou stravu (obědy, svačiny) na první 4 dny a dále potraviny dokupovat a stravovat se na místě.

Makedonie na kole

Makedonie na kole