Krásy hor a jezer Makedonie

Ohrid a národní parky Mavrovo, Galičica a Pelister

Pojeďte do míst, kde se v průzračných jezerech zrcadlí vedle vysokých vrcholků hor také pravoslavné kostelíky, kde hladinu jezer čeří hejna pelikánů a kormoránů, do míst, kde přátelští lidé a minimum zahraničních turistů jsou dosud realitou. Navštivte s námi nitro jednoho z nejkrásnějších koutů Balkánu, tajemné Severní Makedonie, dříve, než si jej najde masový turismus.

V rámci jednodenních horských túr vystoupáme na dva nejvyšší makedonské vrcholy - Titov Vrv (2748 m) v pohoří Šar Planina a Golem Korab (2764 m) v NP Mavrovo, oba na hranici s Albánií. Staneme i na nejvyšším vrcholu Pelister (2601 m) v masivu Baba s modrými oky horských jezer. Projdeme hory i vesnice malebného NP Mavrovo a vápencové pohoří Galičica rozkládající se mezi nejhlubším jezerem Balkánu - Ohridským - a jezerem Prespanským. Horské túry jsou prostřídány lodními výlety, koupáním, pozorováním vodního ptactva, prohlídkou pravoslavných monastýrů i malovaných mešit, návštěvou jeskyní a ruin. S poznáváním začneme na malebném jezeře Matka, užijeme si makedonské jezerní perly Ohridu, vykoupeme se i ve vodách Prespanského jezera, kde se vydáme za bělostnými pelikány a na ostrov Golem Grad.

Zájezd tvoří zejména jednodenní horské túry, které jsou prostřídány poznáváním přírody, historie a kultury s ochutnáváním výborné makedonské kuchyně a místních vín. Na túry a výlety budeme vyrážet nalehko. Ubytování je na 3 místech - v hotelu, penzionu a hostelu. Při posledním dvoudenním přechodu Pelisteru spíme v horské chatě s možností polopenze, tudíž je možné jít také téměř nalehko. Celkově středně náročné horské túry jsou dlouhé 5-8 hodin včetně pauz, lze je zkrátit při vynechání vrcholů. Denní převýšení je velmi různorodé, od 700 do 1400 m ve výstupu a totéž v sestupu. Většinu túr lze vynechat a zařadit si odpočinek či vlastní program. Dopravu a ubytování máme společné s cyklozájezdem Makedonie na kole.

S realizací letních i zimních zájezdů do Makedonie počítáme! Kvůli drobným změnám podmínek při vjezdu do země nebo při návratu domů zájezdy rušit nebudeme. Makedonie je otevřená turistům, služby, restaurace i ubytování fungují.
Aktuální povinnosti - vstup do Makedonie: vstup pro občany ČR není omezen (podrobnosti mzv.cz). Návrat do ČR: vyplnění elektronického příjezdového formuláře před návratem; lidé s dokončeným očkováním nebo po prodělání Covidu: bez dalších povinností; ostatní: antigenní test před odjezdem ze země a po návratu do ČR samoizolace ukončená negativním PCR testem provedeným nejdříve 5. den po návratu. Splnění návratových podmínek není při pozemní dopravě kontrolováno.

Program zájezdu

 • 1. den: Předpokládaný odjezd z Brna kolem 13 hod přes Bratislavu, Maďarsko a noční přejezd Srbska.
 • 2. den: Dopolední příjezd do Makedonie. Atraktivní skalnatý kaňon řeky Tresky s malebným jezerem Matka. Výstupy po stezkách nad jezerem - vyhlídky, kříže na skalách, klášter Sv. Nikoly. Výlet lodí přes jezero s prohlídkou jeskyně Vrelo. Kratší návštěva hlavního města Skopje. Večerní přejezd do horského střediska Popova Šapka, ubytování v hotelu 2 noci po sobě.
 • 3. den: Po výhledovém hřebeni na nejvyšší vrchol pohoří Šar Planina a 2. nejvyšší vrchol Makedonie, Titov Vrv (2747 m). (8-9 hod, ↑ 1450 m, ↓ 1450 m)
 • 4. den: Prohlídka barevné mešity Šarena džamija v Tetovu. Přesun do nádherného NP Mavrovo s jezerem se starým zatopeným kostelem sv. Nikola. Ze vsi Nikiforovo nahoru na rozhledový vrchol Sandaktaš (1980 m) (5 hod, ↑ 750 m, ↓ 750 m). Ubytování v penzionu v Mavrovu 2 noci po sobě.
 • 5. den: Pohoří Bistra v NP Mavrovo: Výšlap na nejvyšší vrchol Medenica (2161 m), s možnou odbočkou na Govedarnik (2011 m) do tradiční etnické vesnice Galičnik s původními obyvateli Mijaky. (6-7 hod, ↑ 600-800 m, ↓ 850-1050 m)
 • 6. den: Výstup na nejvyšší vrchol Makedonie i Albánie - magický Golem Korab (2764 m) na hranici s Albánií. Skvělá vrcholová panorama (7-8 hod, ↑ 1300 m, ↓ 1300 m). Přejezd do Ohridu, ubytování v hostelu 3 noci po sobě.
 • 7. den: Atraktivní muzeum vody a nejslavnější makedonský monastýr Sv. Naum. Ohrid - makedonská perla na břehu Ohridského jezera. Pohledy z pevnosti Samuil s hradbami, nádherný kostelík sv. Jovan Kaneo a chrám sv. Klimenta. Koupání a odpočinek.
 • 8. den: Prespanské jezero - koupání na pláži ve Stenje. Výjezd do sedla Lipona livada (1568 m) v NP Galičica - túra na nejvyšší vrchol Magaro (2254 m), výhledy na Ohridské jezero na jedné straně a Velké Prespanské jezero na druhé. (3 hod, ↑ 700 m, ↓ 700 m)
 • 9. den: Nalehko dvoudenní túra v NP Pelister v masivu Baba. Ze vsi Brajčino výstup k nádhernému jezeru Golemo Ezero, nocleh ve stejnojmenné horské chatě u jezera (6 hod, ↑ 1250 m, ↓ 50 m). Alternativně možná varianta přes Veternicu (2420 m) a další vrcholy (↑ + 200 m, ↓ + 200 m).
 • 10. den: Okolo Maleho Ezera výstup na nejvyšší vrchol Pelister (2601 m). Dolů kolem pozůstatků nemocnice z 1. sv. války nebo po skalnaté „Rocky trail“ do lyžařského střediska Magarevo (7 hod, ↑ 700 m, ↓ 1450 m). Krátká návštěva Bitoly s minarety mešit, možnost koupání, odjezd z Makedonie, noční přejezd Srbska.
 • 11. den: Příjezd přes Bratislavu do Brna okolo 17 hod.

Ubytování

2x v hotelu na Popově Šapce, 2x v penzionu v Mavrovu, 3x v hostelu v Ohridu ve vícelůžkových pokojích a 1x na horské chatě. Na Popově Šapce je vlastní sociální zařízení na pokoji, v Mavrovu a v Ohridu sdílené více pokoji. Za příplatek 1200 Kč/os. vám zajistíme 2lůžkový pokoj na Popově Šapce, v Mavrovu a v Ohridu, svůj zájem o něj uveďte již v přihlášce. V pohoří Pelister spíme 1 noc na horské chatě ve společných pokojích (z hygienických důvodů je na chatě nutná vložka do spacáku či lehký spacák).

Stravování

V ceně ubytování (kromě horské chaty) je snídaně. Na všech místech ubytování je možné večeřet v restauracích včetně vyzkoušení místních specialit. Na chatě Golemo Ezero na Pelisteru doporučujeme ušetřit na váze batohu a koupit si večeři i snídani na chatě. Potraviny lze na místě dokupovat při přejezdu 4. den a v Ohridu 7. a 8. den. Ceny za potraviny v Makedonii jsou srovnatelné s ČR nebo mírně nižší, totéž platí o cenách jídel v restauracích a na horské chatě. Je zbytečné vozit do Makedonie velké zásoby stravy z ČR, vhodné je vzít studenou stravu (obědy, svačiny) na první 3 dny a dále potraviny dokupovat a stravovat se na místě.

Ohridské jezero - "evropský Bajkal", nejhlubší jezero Balkánu s maximální hloubkou 289 m. Ze dvou třetin patří Makedonii, jeho menší část náleží Albánii. Břehy jsou lemovány bujnou vegetací středomořského charakteru - platany, cypřiše, olivovníky, oleandry. Průzračná voda vytváří iluzi moře, také Makedonci jej nazývají svým "mořem". Jezero lemují vrcholky hor více než 2000 m vysoké. Díky své izolovanosti je domovem řady živočišných druhů, které jinde na světě nenajdeme, nejproslulejší z nich jsou pstruzi "letnica" a "belvica".
Velké Prespanské jezero - není proslulé jako Ohridské jezero, ale krásou se mu vyrovná. Již jeho plocha cca 290 km² napovídá, že se nedá přehlédnout. Členitá skalnatá pobřeží a ostrovy jezera jsou lemovány středověkými poustevnami, kaplemi a monastýry, po čirých vodách jezera plují hejna kormoránů a pelikánů, na čáře pobřeží nehnutě stojí volavky čekající na svou kořist. Jezero je obklopeno horami vysokými 2300-2600 m. O jezero se dělí 3 země - Makedonie, Albánie a Řecko.
Malé Prespanské jezero - zdaleka nejmenší ze všech 3 jezer, ale i tak svou plochou cca 50 km² je větší než naše Lipno. Jezero se vyznačuje malou hloubkou, velmi teplou vodou a rozsáhlými rákosinami, které jsou domovem vzácného teplomilného ptactva - ibisové, pelikáni, vzácně i plameňáci. Je to jedna z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v rámci celé Evropy. Tak jako již výše jmenovaná jezera je obklopeno horami více než 2000 m vysokými.

Krásy hor a jezer Makedonie

Krásy hor a jezer Makedonie