Hory Makedonie

Přechod Šar Planiny, Galičice a Pelisteru (Makedonie)

Pojeďte do míst, kde vysoké vrcholky hor vyrůstají z křišťálově čistých vod Ohridského a Prespanského jezera. Kde značených cest a horských chat je poskrovnu, kde místo turistů narazíte na tradiční pastevecké komunity a příroda je dosud nespoutaná a divoká. Po sestupu z hor se můžeme vykoupat v příjemných jezerních vodách, vyzkoušet místní rybí speciality a ochutnat lahodná vína. Navštivte s námi jeden z nejkrásnějších koutů Balkánu, tajemnou Severní Makedonii, dříve, než si jej najde masový turismus.

Absolvujeme tři přechody nádherných makedonských hor - čtyřdenní v pohoří Šar Planina zakončený na nejvyšším masívu Korab v NP Mavrovo, dvoudenní v NP Galičica a také v NP Pelister. Šar Planina je nejpřitažlivějším pohořím Makedonie - odlehlé divoké horstvo podél hranice s Kosovem s ojedinělými přírodními krásami v nekonečném moři pastvin. Masív Golem Korab (2764 m) je druhý nejvyšší vrchol bývalé Jugoslávie a současně nejvyšší vrchol Makedonie i Albánie. Hřeben pohoří Galičica z bělostných vápenců s teplomilnou vegetací se táhne mezi 2 jezerními perlami - Velkým Prespanským a Ohridským jezerem. Horský obr Pelister drží se svými 2601 m výškové prvenství v jižní Makedonii. Jeho hřebeny dosud nesou stopy těžkých bojů z 1. světové války. Mezi přechody hor si odpočineme v makedonské perle Ohridu (UNESCO), v místě nabitém zajímavostmi včetně pravoslavných chrámů, a vykoupeme se v Ohridském jezeře.

První dva přechody jdeme natěžko, spíme na horských tábořištích ve vlastních stanech. Do přechodů jsou však vloženy i tři jednodenní či půldenní vrcholové výstupy nalehko. Odlišný je poslední přechod Pelisteru, kde se spí na horské chatě, a tudíž je možné jít téměř nalehko. Na středně náročných přechodech hor budeme denně trávit nejčastěji 7-8 hodin včetně pauz, denní převýšení je velmi různorodé, někdy převažují výstupy nahoru (maximálně cca 1400 m), jindy sestupy (maximálně také cca 1400 m). Průměrně se denní převýšení pohybuje okolo 900 m nahoru a totéž dolů. Ve skupině bývá obvykle 10-15 osob. Dopravu a menší část programu máme společné se zájezdy Krásy hor a jezer Makedonie a Makedonie na kole.

S realizací letních i zimních zájezdů do Makedonie počítáme! Kvůli drobným změnám podmínek při vjezdu do země nebo při návratu domů zájezdy rušit nebudeme. Makedonie je otevřená turistům, služby, restaurace i ubytování fungují.
Aktuální povinnosti - vstup do Makedonie: vstup pro občany ČR není omezen (podrobnosti mzv.cz). Návrat do ČR: vyplnění elektronického příjezdového formuláře před návratem; lidé s dokončeným očkováním nebo po prodělání Covidu: bez dalších povinností; ostatní: antigenní test před odjezdem ze země a po návratu do ČR samoizolace ukončená negativním PCR testem provedeným nejdříve 5. den po návratu. Splnění návratových podmínek není při pozemní dopravě kontrolováno.

Program zájezdu

 • 1. den: Předpokládaný odjezd kolem 13 hod z Brna přes Bratislavu, Maďarsko a noční Srbsko.
 • 2. den: Dopolední příjezd do Makedonie. Atraktivní skalnatý kaňon řeky Tresky s malebným jezerem Matka. Výstupy po stezkách nad jezerem - vyhlídky, kříže na skalách, klášter Sv. Nikoly. Výlet lodí přes jezero s prohlídkou jeskyně Vrelo. Kratší návštěva hlavního města Skopje. Večerní přejezd do horského střediska Popova Šapka, nocleh v hotelu.
 • 3. den: Zahájení čtyřdenního přechodu pohoří Šar Planina. Z Popovy Šapky nástup na tábořiště pod horou Turčin. Ze sedla nalehko výstup na nejvyšší vrchol pohoří Šar Planina a 2. nejvyšší vrchol Makedonie, Titov Vrv (2747 m). (natěžko 6 hod, ↑ 900 m, ↓ 300 m; nalehko 2 hod, ↑ 250 m, ↓ 250 m)
 • 4. den: Přechod okolo Trpeznice na hranici s Kosovem, nádhernou výhledovou trasou přes Čelepinski Vrv (2554 m), po stezkách bačů i volným terénem pod vrcholy Rudoka a Golema Vraca, do srdce Šar Planiny. (8 hod, ↑ 750 m, ↓ 950 m)
 • 5. den: Putování pod vrcholy Mala Vraca a Črna Karpa, podél hraničního hřebene mezi Makedonií a Kosovem. Sestup do údolí Štirovnica (1460 m) oddělující pohoří Šar Planina od masívu Korab. (7 hod, ↑ 400 m, ↓ 1000 m)
 • 6. den: Nalehko výstup na nejvyšší vrchol Makedonie a Albánie - magický hraniční Golem Korab (2764 m). Skvělé vrcholové panorama (nalehko 7 hod, ↑ 1400 m, ↓ 1400 m). Setkání s autobusem a přejezd do Ohridu.
 • 7. den: Ohrid: Dopolední relaxace a koupání v jezeře. Pro zájemce krátká prohlídka města - výhled z pevnosti Samuil s hradbami, chrám sv. Klimenta a nádherný monastýr sv. Jovan Kaneo u jezera. Zahájení dvoudenního přechodu NP Galičica s unikátní polohou mezi jezery Ohrid a Prespa. Z vesnice Velestovo nástup do hor na vápencové hřbety, táboření u Kuka Šarbojca. (5 hod, ↑ 700 m, ↓ 350 m)
 • 8. den: Pokračování přechodu hřebene Galičice do sedla Lipona livada (1568 m) (4,5 hod, ↑ 300 m, ↓ 200 m). Setkání s autobusem. Nalehko možný výstup na nejvyšší vrchol makedonské Galičice, Magaro (2254 m) s výhledy na jezera (3 hod, ↑ 700 m, ↓ 700 m). Nocleh v hostelu v Ohridu.
 • 9. den: Nalehko dvoudenní přechod NP Pelister v masivu Baba. Ze vsi Brajčino výstup přes vrchol Veternica (2420 m) k nádhernému jezeru Golemo Ezero, nocleh ve stejnojmenné horské chatě u jezera. (6 hod, ↑ 1450 m, ↓ 250 m)
 • 10. den: Okolo Maleho Ezera výstup na nejvyšší vrchol Pelister (2601 m). Dolů kolem pozůstatků nemocnice z 1. sv. války nebo po skalnaté „Rocky trail“ do lyžařského střediska Magarevo (7 hod, ↑ 700 m, ↓ 1450 m). Krátká návštěva Bitoly s minarety mešit. Možnost koupání, odjezd z Makedonie, noční přejezd přes Srbsko.
 • 11. den: Příjezd přes Bratislavu do Brna okolo 17 hod.

Nocování a ubytování

V horách na tábořištích ve vlastních stanech. Zdroj vody je většinou v dosahu. Horší situace s vodou je jen v NP Galičica, kde bývá potřeba si pitnou vodu na jeden a půl dne nést s sebou. V NP Pelister spíme na horské chatě, tudíž tento přechod jdeme nalehko bez stanu (z hygienických důvodů je však třeba vložka do spacáku či lehký spacák). V civilizaci spíme 1x v hotelu na Popově Šapce převážně ve 3-4lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a 2x v hostelu v Ohridu ve vícelůžkových pokojích.

Stravování

Vlastní strava, převážně dovezená z ČR, během přechodů hor vlastní vaření. Mezi přechody hor se 6. a 8. den setkáme s busem a vyzvedneme si zásoby na další průběh. V Ohridu je možné 7. a 8. den dokoupit čerstvé potraviny. Na hotelu na Popově Šapce a 2x v hostelu v Ohridu máte snídani v ceně. Na hotelu na Popově Šapce v úvodu akce doporučujeme koupit si večeři. V Ohridu je možnost ochutnat na večeři v restauracích místní rybí speciality. Na chatě Golemo Ezero na Pelisteru doporučujeme ušetřit na váze batohu a koupit si večeři i snídani na chatě. Ceny za potraviny v Makedonii jsou srovnatelné s ČR nebo mírně nižší, totéž platí o cenách jídel v restauracích a na horské chatě.

Hory Makedonie

Hory Makedonie