Bulharské hory na kole

Přes kláštery a městečka v pohořích Rila, Pirin, Vitoša a Rodopy

Bulharsko patří k nejrozmanitějším zemím na Balkáně. Návštěvníkům nabízí vysoké hory, pravoslavné kláštery, historická města, dobrosrdečné obyvatele a hlavně vynikající bulharskou kuchyni. Na kole projedeme nejvyšší bulharské pohoří Rila a vápencový Pirin, navštívíme nejzachovalejší bulharský klášter Rilský monastýr i dřevěný Rožeňský monastýr, ochutnáme víno z vyhlášených Melnických sklepů, v historickém Bansku nás překvapí množství památek, hospůdek a tradičních vináren, tzv. mechan, a na závěr ulevíme unaveným svalům v termálních lázních.

Čekají nás jednodenní cykloetapy přes hory a vesnice. Budeme se pohybovat po nezpevněných, ale i asfaltových cestách. Skladba etap je volena tak, abychom většinu dne jezdili převážně z kopce s převýšením okolo 500 m a délkou tras v rozmezí 30-60 km. Ubytovaní budeme v podhorských městečkách Samokov a Bansko v hotelech se snídaní. V okolí ubytování bude dostatek možností občerstvení v restauracích nebo hospůdkách. Dopravu a ubytování máme společné s turistickým zájezdem Rila a Pirin, ke kterému se lze každý den připojit.

S realizací letních i zimních zájezdů do Bulharska počítáme! Kvůli drobným změnám podmínek při vjezdu do země nebo při návratu domů zájezdy rušit nebudeme. Bulharsko je otevřené turistům, služby, restaurace a ubytování fungují - opatření v Bulharsku.
Aktuální povinnosti - vstup do Bulharska: splnění jedné ze tří podmínek: negativní antigenní (48 hod) nebo PCR test (72 hod), dokončené očkování, prodělání Covidu (6 měsíců); výjimka pro děti mladší 12 let (podrobnosti mzv.cz). Návrat do ČR: vyplnění elektronického příjezdového formuláře před návratem; lidé s dokončeným očkováním nebo po prodělání Covidu: bez dalších povinností; ostatní: antigenní test před odjezdem ze země a po návratu do ČR samoizolace ukončená negativním PCR testem provedeným nejdříve 5. den po návratu. Splnění návratových podmínek není při pozemní dopravě kontrolováno.

Program zájezdu

  • 1. den: Předpokládaný odjezd okolo 13 hod z Brna (u termínu 645 i z Olomouce kolem 11:00 hod, u termínu 6454 i z Prahy kolem 9:30 hod) přes Bratislavu, noční přejezd Maďarska a Srbska.
  • 2. den: Sjezd od horské chaty Aleko (1820 m) po úbočí pohoří Vitoša do vesničky Jarlovo. Přejezd autobusem do Samokova, ubytování na 3 noci. (↔ 50 km, ↑ 600 m, ↓ 1400 m)
  • 3. den: Výjezd z Borovce lanovkou na Jastrabec (2369 m). Na kole náhorní planinou kolem ledovcových jezer k chatě Musala. Pěší výstup na nejvyšší horu Bulharska, Musalu (2925 m), sestup stejnou cestou a následný sjezd kolem Musalských jezer do Samokova. (na kole ↔ 30 km, ↑ 400 m, ↓ 1400 m; pěšky 3 hod, ↑ 550 m, ↓ 550 m)
  • 4. den: Výjezd offroady k chatě Rilská jezera a procházka v nejhezčí části Rilského pohoří - Maljovická Rila - kolem ledovcových jezer Rybnota jezera. Odpoledne na kole od chaty Pionerska pod vrchol Zekirica (1734 m) a sjezd po hřebeni s vyhlídkami na Rilu a Vitošu do údolí říčky Černi Iskar. (↔ 35 km, ↑ 350 m, ↓ 950 m)
  • 5. den: Od kaple Ivan Rilský k Rilskému monastýru, největšímu a nejzachovalejšímu bulharskému klášteru. Po prohlídce kláštera sjezd přes vesnici Rila do vesničky Stob. Prohlídka Stobských pyramid. Přejezd autobusem do střediska zimních sportů Bansko, ubytování na 4 noci. (↔ 30 km, ↑ 100 m, ↓ 700 m)
  • 6. den: Pohořím Rodopy: Od nejvýše položené přehrady na Balkáně, Belmeken (1910 m), přes sedlo Avramovo po hřebeni a přes odlehlé horské vesničky do Krajišče. (↔ 60 km, ↑ 500 m, ↓ 1600 m)
  • 7. den: Jižním úbočím Pirinu: Ze sedla Popovi Livadi (1416 m) přes rázovitou osadu Pirin k dřevěnému Roženskému monastýru a kolem pískovcových Melnických pyramid do Melniku, vesnice známé svým vínem i typickou architekturou. (↔ 50 km, ↑ 600 m, ↓ 1200 m)
  • 8. den: Borovými lesy severních svahů Pirinu přes horské louky a osamělé kapličky do vesnice Dobriniště s návštěvou termálů a přejezd na kole do Banska. (↔ 35 km, ↑ 500 m, ↓ 1000 m)
  • 9. den: Dopolední etapa kolem trati úzkokolejky: Po plochém hřebeni k vrcholu Babina Glava s výhledy na pohoří Rila a Pirin do městečka Banja. Možnost koupání ve venkovních termálních lázních. Noční přejezd Srbska a Maďarska. (↔ 20 km, ↑ 100 m, ↓ 100 m)
  • 10. den: Příjezd na stejná nástupní místa jako při odjezdu, do Brna kolem poledne.

Ubytování

7x v hotelech se snídaní - 3x v Samokově ve 2-3lůžkových pokojích nebo v apartmánech pro 6 osob se dvěma vícelůžkovými pokoji a 4x v Bansku asi 500 m od centra ve 2lůžkových pokojích nebo v apartmánech pro 4 osoby se dvěma 2lůžkovými pokoji. Apartmány i pokoje mají vlastní sociální zařízení. Součástí hotelů je i restaurace, v Bansku i bar, sauna, společenská místnost, wifi zdarma a místnost na úschovu kol.

Stravování

V hotelech dostaneme snídani (čaj, káva, mléko, džus, pečivo, máslo, salámy, sýry, jogurt, cereálie, džem, ovoce nebo zelenina). Na večeři (a někdy i na oběd) si zajdeme do jedné z mnoha místních hospůdek na výborné bulharské speciality. Nevozte si moc jídla z domova (snad jen něco málo na obědy a svačiny přes den), protože na tomto zájezdu hladem trpět nebudete! Bulharsko je, co se týče jídla, nejlepší balkánskou zemí. Ceny jídel v restauracích a potravin v obchodech jsou stejné nebo nižší než v ČR (pivo 1,5-3 BGN, polévky 3-5 BGN, jídlo 5-15 BGN, šopský salát 3-6 BGN), výběr a kvalita jídel je překvapující.

Video z cyklozájezdu Bulharsko na kole z roku 2016 (autor: Monika Bezuchová):


Bulharské hory na kole

Bulharské hory na kole