Nejvyšší vrcholy Rumunska

Přechod pohoří Fagaraš, Paring a Retezat

Fagaraš (Făgăraş) - Větrné hory ...na severu mlha, na jihu travnaté a skalnaté srázy, mezi nimi ostrá hranice... vlny, vichry a déšť na pustém, skalami vroubeném urlejském jezeru... nekonečné dny pochodu nahoru a dolů...
Retezat - Jezernaté hory ...volní koně zrcadlí tváře ve večerních vodách... Na hřebeni užasneš, v jediném okamžiku se otevře nevídaný pohled - objeví se jezernaté hory... Ne zcela liduprázdno, ale u večerního ohně ještě nikdo neruší hvězdné ticho...
Paring (Parâng) - Divoké hory ...vejdi do nich od východu, můžeš-li, teprve pak poznáš jejich velkolepost. Půjdeš nad šedými ledovcovými údolími a nad tmavými jezery, u nichž po mnoha dnech spatříš první poutníky, první osamělé stany...
(Miroslav Nevrlý: Karpatské hry)

Fagaraš - největší a nejvyšší pohoří Rumunska s nejvyšší rumunskou horou Moldoveanu (2544 m). Jeho divoce skalnatý i příjemně travnatý hřeben je přes 70 km dlouhý (vzdušnou čarou) a v délce 60 km neklesne pod 2000 metrů. Pro své utváření a svérázný reliéf ledovcového původu patří Fagaraš mezi nejzajímavější a turisticky nejnavštěvovanější pohoří. Přesto jsou hory dotčeny civilizací jen velmi málo a mohou nám poskytnout vše, co od treku ve velehorách můžeme čekat: kouzlo drsné, ale i romantické přírody, hluboké lesy i daleké rozhledy, směle vedené turistické cesty, pohledy na impozantní ledovcové kary i modravá horská plesa s průzračně čistou vodou.
Retezat - snad nejkrásnější rumunské hory a dokonalá ukázka ledovcové činnosti někdejšího nejmohutnějšího ledovce rumunských Karpat: strmé skalní stěny, nedozírná suťoviska, žulové hřebeny. Ovšem nejkrásnější jsou kaskádovitě spojená vysokohorská jezera s průzračně čistou vodou. Jezer je tady na osmdesát a u největšího z nich budeme nocovat.
Paring - druhé nejvyšší pohoří Rumunska, které společně s dalšími horskými masivy tvoří nejrozsáhlejší horský uzel rumunských Karpat. Centrální část liduprázdného Paringu v mnohém připomíná Vysoké Tatry. Z výšky jeho nejvyšší hory Parângul Mare (2519 m) budeme shlížet na impozantní ledovcové kary, jimž vévodí modravá horská plesa.

Jedná se o unikátní přechod v rumunských Karpatech - jedinečné spojení tří nejvyšších rumunských hor s jejich nejvyššími vrcholy Moldoveanu, Parângul Mare, Peleaga. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější části jednotlivých pohoří. Přechod Fagaraše je čtyřdenní, na Paringu a na Retezatu strávíme po 2 dnech. Mezi jednotlivými přechody nás převeze vždy náš autobus, ve kterém budete mít uložené zásoby na další průběh akce. Výhodou také je, že budeme vždy vyvezeni relativně vysoko do hor, což nám ulehčí nástupy. Přechody jsou díky tomu středně náročné. Na túrách strávíme denně nejčastěji 7-8 hodin včetně pauz. Denní převýšení je velmi různorodé, pohybuje se nejčastěji mezi 700-1300 m ve výstupech a totéž v sestupech. Spát budeme na horských tábořištích ve vlastních stanech, 1 noc na Paringu pak přenocujeme na horské chatě. Ve skupině bývá obvykle okolo 15 osob.

Program zájezdu

  • 1. den: Předpokládaný odjezd kolem 17 hod z Brna přes Bratislavu, noční přejezd Maďarska.
  • 2. den: Příjezd do Rumunska, výjezd silnicí Transfăgărăşan k jezeru Bâlea. Zahájení přechodu hřebene pohoří Fagaraš - okolo jezera Capra a přes vrchol Arpaşul Mare (2468 m) k jezeru a chatě Podragu (2136 m). (8 hod, ↑ 900 m, ↓ 800 m)
  • 3. den: Od chaty Podragu výstup na nejvyšší vrchol Rumunska Moldoveanu (2544 m). Nocleh nad jezerem Valea Rea. (7 hod, ↑ 700 m, ↓ 700 m)
  • 4. den: Výstup na výhledový Gălăşescu Mare (2470 m), hřebenovka přes několik vrcholů a sedel ve výšce okolo 2200-2400 m, z posledního vrcholu Urlea (2473 m) sestup k opuštěné stejnojmenné chatě (1536 m). (7 hod, ↑ 750 m, ↓ 1350 m)
  • 5. den: Sestup od chaty Urlea k vesnici Breaza (680 m), setkání s autobusem (3 hod, ↓ 850 m). Návštěva historického města Sibiu, dokoupení zásob. Přejezd pod pohoří Paring, výjezd lanovkou do hor, nocleh v horské chatě na Paringu.
  • 6. den: Přechod nejvyšších partií pohoří Paring. Přes vrcholy Cârja (2405 m) a Gemănarea (2426 m) na nejvyšší vrchol Parângul Mare (2519 m). S výhledy na horská jezera přes Lesul (2375 m) ke krásnému jezeru Zănoaga Mare (2018 m). (8 hod, ↑ 1350 m, ↓ 950 m)
  • 7. den: Přes vrchol Coasta lui Rusu (2301 m) a sestup po bočním hřebeni do sedla Pasul Groapa Seacă (1598 m) (4 hod, ↑ 400 m, ↓ 800 m). Místním minibusem do města Petroşani, dokoupení zásob, setkání s naším busem. Přejezd do pohoří Retezat, v závěru s využitím místních minibusů. Od chaty Cârnic-Cascadă výstup na tábořiště u chaty Pietrele (1480 m) (1,5 hod, ↑ 500 m).
  • 8. den: Výstup přes sedlo Curmătura Bucurei (2206 m) na nejvyšší vrchol Retezatu Peleaga (2509 m). Sestup na tábořiště na břehu největšího retezatského jezera Bucura (2070 m). (8 hod, ↑ 1050 m, ↓ 450 m)
  • 9. den: Přes vrchol Bucura (2433 m) výstup na ikonický výhledový vrchol Vf. Retezat (2482 m). Sestup okolo chaty Pietrele ke Cârnic-Cascadă, místními minibusy k našemu busu (8 hod, ↑ 550 m, ↓ 1650 m). Podvečerní odjezd z Rumunska směr ČR, zastávka na nákupy.
  • 10. den: Příjezd přes Bratislavu do Brna okolo 8 hod.

Nocování

V horách ve vlastních stanech. Horská tábořiště jsou osvědčená, v blízkosti je voda (4x spíme u horského jezera). Rozdělávání ohně je možné jenom na tábořišti u bývalé chaty Urlea na Fagaraši (4.den), na dalších to není možné kvůli nadmořské výšce. Jednu noc na Paringu spíme v horské chatě v 2-4lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Stravování

Z vlastních, převážně dovezených zásob, vlastní vaření. Mezi přechody jednotlivých pohoří budeme mít zásoby na další průběh akce uloženy v autobusu a budeme si je postupně vyzvedávat. Při přejezdech bude také možné dokoupit čerstvé potraviny. Během přechodu narazíme na začátcích a koncích některých túr na funkční horské chaty (Fagaraš - Bâlea Lac, Podragu; Paring - na chatě u lanovky spíme; Retezat - chata Pietrele), kde je možné dát si pivo nebo ochutnat rumunské speciality. Na chatě na Paringu (1 noc) máme v ceně snídani. Ceny jídel na horských chatách jsou podobné jako v českých horách, na Fagaraši jsou však o něco vyšší. Ceny potravin v obchodech jsou podobné jako v ČR.

Nejvyšší vrcholy Rumunska

Nejvyšší vrcholy Rumunska