Velebit a Paklenica

Chorvatské hory s noclehy na chatách i odpočinek u moře

Poznejte s námi Chorvatsko trochu jinak než jen jako lenošení na pláži u moře. Hradba pobřežního pohoří Velebit, které možná znáte z pohledu ze silniční magistrály, ukrývá zářivě bílé skály bizarních skalních měst, horské louky, propasti na krasových planinách, hluboké vápencové soutěsky a překrásné vyhlídky na modré vody Jadranu, v nichž se samozřejmě také vykoupeme.

NP Severní Velebit - právě zde se nachází to nejzajímavější z celého pohoří. V délce asi 50 km se táhne Premužičova stezka, jež je místy doslova vylámaná ve skále. Je to království skal, které v takové koncentraci budeme jinde hledat marně. Skalní bludiště Rožanski a Dabarski kukovi tvoří neobyčejně divoce rozervané skalní stěny, vápencové monolity věží a hrotů, nespočet závrtů a propastí. Vítr a voda zde vymodelovaly skalní okna a brány a při troše fantazie rozeznáváme v kameni podoby bájných zvířat a postav. NP Velika a Mala Paklenica - v obou soutěskách není nouze o fantastické přírodní scenérie, vysoké skalní stěny s všemožnými útvary a výhledy do podivuhodného světa hor, který leží v bezprostřední blízkosti moře. NP Kornatské ostrovy - plavba mezi snad nejhezčími ostrůvky Středomoří je skvělou příležitostí k odpočinku.

Podnikneme čtyřdenní přechod pohoří Velebit s noclehy na horských chatách, kde je většinou možné i stravování - díky tomu lze zásadně ušetřit na váze a velikosti batohu a jít nalehko. Poté se přesuneme na 3 noci do kempu u moře ve Starigradu, kde budeme spát buď ve vlastních stanech, nebo za příplatek v apartmánech. V kempu dostaneme polopenzi z naší polní kuchyně a budeme odtud po další 3 dny vyrážet na program nebo odpočívat u moře. Přechod Velebitu i túry v oblasti Paklenice jsou celkově středně náročné. Délka denních etap a převýšení jsou různorodé a často volitelné, 5-10 hodin včetně přestávek s převýšením nejčastěji 1000-1600 m nahoru a totéž dolů. Ve skupině bývá do 15 osob. Dopravu a část programu budeme mít společné se zájezdy Národní parky, hory a moře Chorvatska a Chorvatské národní parky na kole.

Program zájezdu

  • 1. den: Předpokládaný odjezd kolem 19 hod z Brna (u termínu 3402 i z Prahy kolem 16 hod, u termínu 340 i z Olomouce kolem 17 hod) přes Bratislavu, noční přejezd Maďarska.
  • 2. den: Ranní příjezd do chorvatských hor. Začátek čtyřdenního přechodu Velebitu: Z vesnice Krasno Polje (800 m) výstup do NP Severní Velebit na chatu Dom Zavižan (1600 m). (5 hod, ↑ 900 m, ↓ 100 m) Pro zájemce výstup na okolní vrcholky Vučjak (1644 m), skalnatý Balinovac (1602 m) a V. Zavižan (1676 m), návštěva Velebitské botanické zahrady. (+ 1hod, ↑ +250 m, ↓ +250 m)
  • 3. den: Po Premužičově stezce s možnou odbočkou na Gromovaču (1676 m) do kamenného bludiště Rožanski kukovi, (5-6 hod, ↑ 200 m, ↓ 450 m). Dále kolem vrcholů Crikvena a Seravski vrh na chatu Alan (1345 m). Cestou navíc možný náročnější výstup na skalnatý Vratarski Kuk (1676 m). (+2 hod, ↑ +300 m, ↓ +300 m)
  • 4. den: Dlouhý přechod s nádhernými výhledy na moře přes Skorpovac až ke skalnímu městu Dabarski kukovi na chatu Ravni Dabar (750 m) (9-10 hod, ↔ 27 km). Možný výstup na výhledovou skalnatou dominantu Bačič Kuk (1304 m). (+1 hod, ↑ +200 m, ↓ +200 m)
  • 5. den: Přes sníženinu Crni Dabar do sedla Baške Oštarije (922 m). (5 hod, ↑ 600 m, ↓ 400 m) V závěru lze volitelně projít skalním městem Dabarski kukovi přes skalnaté vrcholky „kuky“ a travnaté výhledové Ljubičko Brdo (1326 m) (+2 hod, ↑ +300 m, ↓ +300 m). Setkání s autobusem, přejezd do Starigradu. Ubytování v kempu na 3 noci, koupání v moři.
  • 6. den: Odpočinkový den - NP Kornatské ostrovy: Celodenní fakultativní plavba lodí z Murteru světem snad nejkrásnějších ostrovů, ostrůvků a útesů ve Středomoří, koupání. Nebo relax a koupání na plážích ostrova Murter, s podporou autobusu poznávání ostrova a přilehlé pevniny.
  • 7. den: Celodenní túra v překrásném skalním labyrintu Bojinac. Fantastické skalní útvary, palicovitý Jagin Kuk a nejvyšší Bojin Kuk (1121 m). (9 hod, ↑ 550 m, ↓ 1200 m)
  • 8. den: Vzhůru úzkou soutěskou Mala Paklenica, přechod přes Njive Lekine na výhledový vrchol Aniča Kuk (711 m), sestup do soutěsky Velika Paklenica (9 hod, ↑ 800 m, ↓ 800 m). Poslední koupání v moři, večerní odjezd.
  • 9. den: Návrat na stejná místa jako při odjezdu (Brno v ranních hodinách).

Ubytování a nocování

3x na horských chatách a 3x v kempu u moře. Chaty jsou jednoduché - spí se ve společných noclehárnách, není zde sprcha, umýt se však lze vodou z rezervoárů či sudů před chatou. Po zbytek zájezdu spíme v kempu ve Starigradu. Je tedy třeba mít vlastní stan, spacák a karimatku, které budete mít při přechodu hor uložené v autobusu. Za příplatek je možné si pro pobyt v kempu objednat ubytování ve 2-4lůžkových apartmánech s vlastní koupelnou, WC a kuchyňkou. Příplatek za 2lůžkový apartmán 1000 Kč/os., za 3lůžkový 700 Kč/os., za 4lůžkový 600 Kč/os. Svůj zájem o ubytování v apartmánech uveďte do přihlášky.

Stravování

Při přechodu hor je třeba si obstarat vlastní jídlo i vaření na chaty Zavižan a Ravni Dabar (2. a 4. noc). Pouze na chatě Alan (3. noc) využijeme místní snídani a večeři za cca 70 HRK celkem. Studenou stravu na den si vezměte s sebou z ČR, před a během přechodu hor nelze dokupovat zásoby. Voda je na chatách k dispozici (dešťová používaná jako pitná nebo ke koupi balená). Na chatách je možné zakoupit nealko nápoje za 15 HRK a pivo za 10-13 HRK. Po dobu pobytu v kempu ve Starigradu dostaneme 3x polopenzi z naší polní kuchyně, polopenze začíná večeří 5. den a končí snídaní 8. den. Ve Starigradu od 5. dne večer je možné pravidelně dokupovat potraviny. Před odjezdem 8. den večer je ideální ochutnat vynikající rybí speciality ve starigradských restauracích. Ceny v obchodech jsou asi o polovinu vyšší než u nás, v restauracích je asi 2x dráž.

Popis některých navštívených míst na zájezdu Velebit a Paklenica:

Střední část Velebitu mezi chatami Zavižan a Alan - soustřeďuje nejpěknější oblasti hor. Představuje opravdové království skal, které v takové koncentraci budeme jinde hledat marně. Pokud tedy chceme z Velebitu vidět to nejatraktivnější, je to právě zde.

Premužičeva staza - krásně vedená dálková cesta pojmenovaná po Ing. Ante Premužičovi, který celou trasu projektoval a v letech 1930-1933 realizoval. Cesta je místy doslova vylámaná ve skalách a zpřístupňuje nejzajímavější oblasti Středního Velebitu. Začíná u chaty Zavižan a končí v sedle Oštarije (délka asi 50 km).

Velebitská botanická zahrada - Velebitski botanički vrt - nachází se nedaleko chaty Zavižan v závrtu Modrič dolac. Byla založena z iniciativy profesora Franke Kušana v r. 1966. Ve výšce 1500 m na ploše 30 ha máme jedinečnou možnost prohlídky všech rostlin rostoucích na území Velebitu. Dolina Modrič je zvláštní svým mikroklimatem, kdy i v letních měsících klesá teplota pod bod mrazu.

Kamenné bludiště Rožanski kukovi - asi nejkrásnější oblast Velebitu. Na ploše 18 km2 příroda vytvořila to nejfantastičtější přírodní divadlo, jaké si je možné představit. Vedle sebe zde leží neobyčejně divoce rozervané skalní stěny, vápencové monolity věží a hrotů shlížejí na nespočet závrtů a propastí. Vítr a voda zde vymodelovaly v bělostném vápenci skalní okna a brány. Při troše fantazie rozeznáváme v kameni podoby bájných zvířat a postav. Celá tato oblast byla v r. 1969 vyhlášena za přírodní rezervaci. Zajímavý je také typicky pralesní porost okolních skal.

Velika a Mala Paklenica - svým způsobem ojedinělé kaňony jsou asi nejznámějším terénem v pohoří Velebit. Pro své mimořádné přírodní bohatství a neopakovatelné prostředí bylo celé území vyhlášeno v r. 1949 za národní park. V obou soutěskách není nouze o fantastické přírodní scenérie - vysoké skalní stěny se všemožnými útvary, bohatě kvetoucí louky a výhledy do podivuhodného světa hor, které leží v bezprostřední blízkosti moře. Stezka Malou Paklenicí vede dnem kaňonu v řečišti vyschlého potoka. Překonávání některých chaoticky nakupených mohutných balvanů je místy problematické. V nejužším místě soutěsky pod velkou, vysoko vyhloubenou jeskyní Pozdrovačka je jeden těžší úsek zajištěn ocelovým lankem a železným klínem. Při troše štěstí můžeme na obloze pozorovat supa bělohlavého, který je velkou vzácností parku. Soutěska Velké Paklenice je o poznání civilizovanější, vede zde dobře udržovaný turistický chodník. Mohutné skalní stěny svírající kaňon jsou pravým eldorádem horolezců. Ve stěnách je vytyčena spousta lezeckých cest s obtížností až X+.

Bojinac - unikátní skalní město s nejvyšším skalnatým vrcholem Bojin Kuk (1110 m). Vápenec zde zvětrává do podoby obrovských skalních ploten a skalních stěn, které jsou zbrázděné vlnitými škrapy. Při výstupu na vrchol zapojíme při lehkém lezení i ruce. Výhled z vrcholu na Jadran a na druhou stranu na vyprahlé polje Veliko Rujno je dechberoucí. Úžasným skalním útvarem je i palicovitý Jagin Kuk.

Velebit a Paklenica

Velebit a Paklenica